Salariile bugetarilor, pe șestache, prin Senat


Senatul a adoptat tacit OUG nr. 20/2016 care modifică ordonanţa privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 cu scopul de a reduce disfuncţionalităţile existente în cadrul salarizării personalului bugetar. Guvernul a motivat necesitatea adoptării ordonanţei prin faptul că salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost, începând cu luna mai, majorat la 1.250 lei, “ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport de nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate”. De asemenea, Executivul a subliniat că, la momentul emiterii actului normativ, existau pe de o parte niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut “a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii”. Astfel, potrivit actului normativ, din august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază sau indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau specialitate “va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”. De asemenea, la stabilirea salariului de bază sau indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor “doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor”. “Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă”, stipulează actul normativ.

Posting....