Roştirea zilei


Din 2009, fondurile alocate instituției au scăzut constant astfel că, în 2015, bugetul este echivalent cu cel din 2007, și asta în condițiile în care utilitățile s-au triplat ca și costuri, iar salariile prin creșterea salariului minim duce la imposibilitatea desfășurării activității la standardele minime de calitate. Cauza principală a scăderii bugetului a fost scăderea drastică a alocării financiare din partea Consiliului Județean. Trebuie reținut faptul că Ministerul Muncii nu alocă bani pentru centrele de vârstnici, violență în familie, pentru cheltuielile personalului din aparatul propriu și pentru cheltuieli de reparații și investiții, acestea revenind CJ
Nicolae Badea, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea