RoȘtire


Pe 14 februarie 1990, a fost reînființată filiala județeană Vâlcea a Partidului Național Liberal. Acest act a restabilit legătura cu lunga tradiție liberală a județului nostru, marcată, între alții, de activitatea premierului I.G. Duca. Membrii fondatori ai reînființatului PNL au dat expresie atașamentului vâlcenilor pentru libertate și spirit antreprenorial, pentru cinstirea tradițiilor naționale și necesitatea dezvoltării României. În cele peste trei decenii, strădaniile noastre au fost pentru dezvoltarea țării și creșterea bunăstării concetățenilor noștri.
• Deputat Cristian BUICAN, președinte PNL Vâlcea