RoȘtire


Consider că am avut o colaborare bună cu toate instituţiile publice din judeţ. Chiar dacă au mai existat divergenţe, ele au fost constructive şi, în final, am reuşit să luăm fie deciziile cele mai bune, cu efect asupra unui număr cât mai mare de cetăţeni. Având în vedere că Instituţia Prefectului asigură legalitatea actelor administrative ale tuturor administraţiilor publice locale din judeţ şi modalitatea prin care am asigurat acest atribut, cred că am demonstrat verticalitate şi corectitudine în aplicarea unitară a legislaţiei.
• Sebastian FÂRTAT, prefectul județului Vâlcea