Registrele agricole, în dezbatere publică


Ministerul Agriculturii supune dezbaterii publice Ordinul privind normele tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2020. Absența noului Registru Agricol este o problemă pentru fermierii care solicită subvenții de la APIA și cărora li se cere la depunerea cererii o copie după acest act. Registrul Agricol este documentul oficial de evidență primară unitară în care sunt înscrise date privind exploatația agricolă: terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele; categoria de folosință a terenurilor, modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețe necultivate, ogiare, suprafața cultivată în sere, solarii și alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității și suprafața cultivată cu legume, cartofi în grădinile familiale; numărul pomilor; suprafața plantațiilor pomicole; alte plantații pomicole aflate pe teren agricol; pepiniere viticole; suprafețele irigate în câmp. În același document, se scriu informații despre: animalele domestice și animalele sălbatice crescute în captivitate; evoluția efectivelor de animale în cursul anului; utilajele, instalațiile pentru agricultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică; aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi; clădirile existente la începutul anului pe raza localității; atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate; mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici; înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune; înregistrări privind contractele de arendare; înregistrări privind contractele de concesiune. Draftul Ordinului a fost publicat marți, 14 aprilie, iar, timp de 10 zile, fermierii pot să facă propuneri de modificare a prevederilor acestuia.