Reevaluaţi-vă rapid clădirile!


În cursul anului trecut au fost emise 142 de acte cu caracter financiar contabil, 2015 fiind un an consistent din punct de vedere fiscal. Astfel, a fost publicat noul Cod, au avut loc schimbări majore în fiscalitate, iar la „cârma” Finanţelor s-au perindat patru miniştri. Una dintre cele mai importante prevederi care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 priveşte impozitarea construcţiilor. Principalele prevederi în legătură cu aceasta sunt:
• persoanele fizice ce utilizează o clădire în activităţi nerezidenţiale (economice) în totalitate sau în parte, aflate în proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, depun declaraţia de impunere până la data de 31 martie 2016;
• toate societăţile şi celelalte persoane juridice ce deţin la data de 31 decembrie 2015 clădiri în proprietate depun declaraţia de impunere până la data de 31 martie 2016;
• impozitul se stabileşte în procent diferit de la localitate la localitate, în funcţie de hotărârea Consiliului local;
Pentru persoanele fizice ce utilizează clădirea în activităţi economice, impozitul este între 0,08% şi 1,3%, dacă această clădire a fost dobândită/construită/reevaluată în ultimii cinci ani anteriori anului 2016; dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, clădirea nu este reevaluată în ultimii cinci ani, fiind dobândită anterior acestei perioade, procentul de impozit este de 2% stabilit prin Codul fiscal. Pentru societăţi, impozitul este stabilit tot în funcţie de modul de utilizare a clădirii, respectiv scop rezidenţial sau nerezidenţial. Pentru clădirile utilizate în activităţi economice, procentul de impozit este între 0,2% si 1,3%, cu condiţia ca această clădire să fie reevaluată în ultimii 3 ani. Dacă clădirea nu este reevaluată în ultimii trei ani, impozitul este în procent de 5% stabilit prin Codul fiscal.

Posting....