Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

20 octombrie 2020

Rectificarea bugetară, în plenul Consiliului Județean


• ședința se anunță una cu scântei, dată fiind importanța punctelor de pe ordinea de zi

Vineri dimineața, de la ora 10.00, consilierii județeni își dau întâlnire pentru ședința ordinară a lunii octombrie a cărei ordine de zi cuprinde: Aproba­rea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30 septembrie 2015, Informare cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Con­siliului Județean Vâlcea, Gheorghe Pasat, de la ultimă ședință ordinară și până în prezent, Proiect de hotărâre privind majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea și alocarea de sume unor unități administrativ- teritoriale, precum și rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții pu­blice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Inspectora­tului pentru Situații de Urgență General Magheru al Județului Vâlcea, a unor autovehicule, care aparțin domeniului privat al județului Vâlcea, Proiect de hotă­râre privind darea în administrarea Spitalului Jude­țean de Urgență Vâlcea a unui bun mobil care apar­ține domeniului privat al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria func­țională a drumurilor comunale a unui tronson din drumul județean 646 A Stoenești (DN 67) Dobriceni – Bărbătești-Costești, Proiect de hotărâre privind aso­cierea Comunei Lădești cu județul Vâlcea, în vede­rea executării lucrărilor de modernizare a intersecției între DN 65 C Craiova (DN 65) – Bălcești – Horezu (DN 67), DJ 676 B Glăvile (DJ 677A)- Voiculeasa – Olteanca – Chiricești – Lăpușata (DJ 676) și DC 107 Sărulești (DJ 676 B) – Măldărești (DN 65 C), prin realizarea unui sens giratoriu, Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare în vederea constituirii și funcționării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Acor­dului de colaborare în vederea constituirii și funcțio­nării Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, Proiect de hotărâre privind apro­barea Protocolului de colaborare, între Consiliul Jude­țean Vâlcea, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în vederea prevenirii criminalității în rândul elevilor din județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Vâlcea Serviciul Public Județean Salva­mont – Salva­speo Vâlcea și Asociația Club Sportiv X3M Offroad Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind apro­ba­rea Convenției de colaborare privind implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul confor­mării la legislația de mediu și creșterii eficienței ener­getice faza 2, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistenta Medico – Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind exerci­tarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de șase luni, a funcției publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, de către Florea Lucia Camelia, inspector, gradul profesional superior, Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de supraveghere al Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, numit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 204 din 30 septembrie 2015, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Politică și Administrație