PUTEM MOTIVA dacă suntem motivați


Povestea Erasmus+ a continuat cu elevi fericiți și plimbăreți. În perioada 14.08.2021- 11.09.2021 s-a desfășurat în Portugalia, în Montijo, al doilea flux al Proiectului European ERASMUS+ cu titlul „Stagii de practica pentru incluziunea sociala a elevilor cu cerinte educationale speciale”, număr: 2019-1-RO01-KA102-061910, beneficiar Școala Profesională Specială Bistrița, Costești. La această mobilitate au participat 11 elevi din clasa a X-a și a XI-a de școală profesională, calificarea „Tehnician în turism și alimentație publică”, împreună cu trei profesori însoțitori, scopul plasamentului fiind de a oferi elevilor o alternativă validă pentru instruirea practică, pentru a crește calitatea formării profesionale, în vederea unor șanse sporite în carieră și o mai bună angajabilitate. Pe parcursul celor patru săptămâni ale stagiului de pregătire practică participanții, repartizați pe grupe la diferite firme de profil stabilite de partenerul din Montijo, au desfășurat activități în cadrul restaurantelor din Montijo. Printre multiplele obiective ale acestui proiect se poate remarca dezvoltarea la elevii de clasa a X-a și a XI-a a unor abilități practice și competențe cheie precum lucrul în echipă, elevii și-au evaluat nivelul de pregătire în raport cu cerințele unui loc de muncă și și-au asumat responsabilitatea față de sarcina primită, condiție esențială pentru viitoarea lor formare profesională. Pe perioada stagiului de pregătire practică cu durata de patru săptămâni, elevii au dobândit totodată și competențe cheie la nivelul standardelor europene, precum aplicarea legislației privind igiena și securitatea muncii, desfășurarea de acțiuni de evitare a riscurilor privind igiena și securitatea muncii, aplicarea de măsuri de protecție a mediului, în vederea unei bune integrări pe piața muncii, lărgirea orizontului cultural al elevilor, însușirea de către aceștia a valorilor europene și conștientizarea apartenenței lor la o Europă unită.
Prof. coordonator Sevastia Dicu ne-a declarat că pe parcursul stagiului de practică, elevii au fost apreciați pentru seriozitatea și cunoștințele teoretice demonstrate la locul de practică. Elevii au beneficiat de condiții deosebite de cazare și masă. Partenerul din cadrul proiectului a completat pregătirea culturală a participanților, prin vizitele organizate la diferite obiective istorice din Portugalia. Elevii au vizitat mai multe obiective culturale din diferite orașe din Portugalia.
Formarea prin mobilitate şi plasament european înseamnă șansa de a compara sistemele de învățământ, dotările restaurantelor, a modalității în care își selectează personalul angajat și a modului în care acesta își desfășoară activitatea. Proiectul este implementat de o echipă formată din cadre didactice și își propune: sprijinirea participanţilor români să dobândească experienţe de muncă într-un mediu de lucru european, în scopul facilitării integrării profesionale, dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale de comunicare, cooperare în relaţiile de muncă, a competenţelor culturale, în vederea creşterii competitivităţii absolventului de școală profesională specială, crearea unor modele şi strategii de colaborare la nivel instituţional care să contribuie la creşterea capacităţii instituţiei de învăţământ profesional românesc de a furniza şi forma calificări relevante pentru piaţa muncii. Stagiul de formare profesională desfășurat în străinătate este recunoscut şi validat prin certificatele Europass Mobility care contribuie la formare unor portofolii solide ale viitorilor absolvenţi, apreciate pe piaţa europeană a muncii. Elevii implicați în proiect își dezvoltă abilităţile de comunicare în limba engleză, prin pregătire suplimentară cu personal calificat şi au fost inițiați în cunoaşterea limbii portugheze. La nivelul instituției noastre, acest plasament înseamnă deschiderea unui drum către o colaborare cu firme europene din domeniul gastronomiei. Participanții se pregătesc să lucreze în domeniul hotelier sau să-și deschidă propria afacere. Acest domeniu are nevoie de profesionişti, de oameni calificaţi care să ofere expertiză şi calitate în promovarea şi prestarea serviciilor. În acest sens, instituţia noastră de învăţământ asigură o pregătire de specialitate complexă pentru viitorii lucrători din acest domeniu de formare profesională.
Coordonator proiect, prof. dr. Sevastia DICU