Profesorii de la „Pleșoianu”, în Portugalia


• este vorba despre o nouă etapă a unui proiect de formare profesională
În perioada 15 – 23 aprilie, a avut loc cea de-a treia mobilitate din cadrul proiectului Erasmus +  Quality in education (Q.e.d.) – improved competences (2015-1-RO01-KA101-014357) implementat de Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, în anul şcolar 2015-2016. Două cadre didactice din  liceu – prof. Bitică Cristiana şi prof. Toma Mihaela – au participat la stagiul de formare Quality EU Project Management, organizat de Associaḉao Edu2grow, în oraşul Caldas da Rainha, Portugalia. Principalul obiectiv al cursului l-a reprezentat îmbunătăţirea competenţelor de planificare, management şi evaluare a proiectelor europene în vederea creşterii calităţii acestora conform reglementărilor Uniunii Europene.  Activitatea de formare a alternat sesiunile de pregătire teoretică cu ateliere practice şi exerciţii simulative. Conţinuturile stagiului au vizat aspecte cheie din desfăşurarea unui proiect internaţional: cultură şi interculturalitate, participare şi facilitare, ciclul unui proiect, managementul riscului, monitorizare şi evaluare, diseminare şi valorizare, precum şi metode şi instrumente specifice: analiza SWOT, analiza PEST, arborele problemelor – soluţiilor, diagrama Gantt, metoda Delphi, etc. S-a lrealizat şi un schimb de bune practice cu o şcoală din localitate – Escola Secundaria Rafael Bordalo Pinheiro – în domeniul proiectelor europene şi impactului acestora asupra cadrelor didactice şi elevilor.
Proiectul Quality in education (Q.e.d.) – improved competences este finanţat de Comisia Europeană prin Agenția pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi  Formării Profesionale. Activităţile proiectului presupun participarea unui număr de 14 cadre didactice ale liceului la cursuri de formare derulate la standarde europene de diferiţi furnizori de formare din Uniunea Europeană.