Preotul cărturar pruto-nistrean Octavian Moșin, un vrednic recuperator al valorilor istorice românești și promotor al unității de neam din noua generație


Istorica provincie românească dintre Prut și Nistru – pruto-nistreană, parte a Principatului Moldovei până la 1812, când a fost anexată de Imperiul Țarist, cunoscută de atunci cu numele generic de Basarabia (o extensie toponimică a Basarabiei istorice, aflată astăzi în Ucraina) –, trecută prin aspre încercări de-a lungul veacurilor, a renăscut eroic de fiecare dată prin forța oamenilor iubitori de neam. Astfel, panteonul uman al neamului românesc cuprinde în uriașul său tablou numeroși oameni de seamă pruto-nistreni (basarabeni) care au ținut piept cu sabia și cu crucea în mână tăvălugului hoardelor barbare și al imperiilor ce s-au năpustit, de-a lungul timpului, asupra acestui ținut de la marginea de est a românității și au reaprins de fiecare dată flacăra libertății și a unității de neam. Sunt generații de români basarabeni, intrați în istorie în mod eroic și martiric, cărora li se adaugă, acum, la început de mileniu trei, alte nume valoroase ce luptă pentru o nouă renaștere basarabeană și o nouă renaștere națională în hotarele României Mari de acum un veac (1918).
Între aceștia îl găsim pe distinsul preot ortodox român Octavian Moșin, cel ce și-a asumat o grea misiune, aceea de trezire a spiritului românesc basarabean, după somnul indus de bolșevici în timpul cruntei ocupații, prin Biserică și prin mărturisitorii ei – oglinda vie a rezistenței în fața ocupantului și a seminței regenerării ființei naționale prin educație, prin cunoașterea originii, prin păstrarea limbii, tradițiilor și obiceiurilor ca valori spirituale identitare –, prin lupta continuă a acestora pentru unitatea de neam.
Preotul Octavian Moșin este peste tot. Îl întâlnim în Biserică și în Școală, în mediul cultural și în cel științific și, chiar dacă este tânăr, numele său este deja unul de referință. Eu aveam să-l cunosc cu prilejul manifestărilor cultural-religioase desfășurate în perioada 1-2 octombrie 2017 în comuna Lozova și în municipiul Chișinău, Republica Moldova, sub genericul „Mitropolitul de la Lozova Nestor Vornicescu (1927-2000), 90 de ani de la naștere”, dedicate înaltului ierarh basarabean – mitropolit al Olteniei între anii 1978-2000, apreciat cărturar, om de știință și de cultură, promotor, după 1989, al mișcării de reunire a Basarabiei cu România – coordonatori fiind: Lilian Botnaru, primarul comunei Lozova, preotul Octavian Moșin, reprezentantul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, profesorul Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău și subsemnatul (Eugen Petrescu), în calitatea de director al Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Filialei Județene „Matei Basarab” Vâlcea din cadrul Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (cu sediul central la București).
Apoi, la invitația părintelui Octavian Moșin am avut onoarea să particip, împreună cu colegul Mihail Rogojinaru, din partea centrului amintit, alături de cercetători din Moldova, România și Ucraina, la Simpozionul Științific Internațional „Evenimente și personalități marcante ale veții spirituale din spațiul pruto-nistrean și vecinătățile lui în sec. XIX-XX”, ediția a III-a, desfășurat la Chișinău, în cadrul Universității de Stat din Republica Moldova, în zilele de 24-25 noiembrie 2017 (coordonatori fiind: pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin, conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi).
De precizat că prima ediție a acestei conferințe științifice internaționale s-a desfășurat în prezența a 60 de cercetători, în zilele de 14-15 octombrie 2013, sub genericul „Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013)”, iar cea de-a doua ediție s-a desfășurat în prezența a 40 de cercetători, în perioada 1-3 octombrie 2015, sub genericul „Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și perspective”. Comunicările ambelor ediții au fost publicate în două culegeri de articole științifice cu caracter istoric și eclezial: Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean: 1813-2013, Chişinău, Editura Cuvântul-ABC, 2013 (coord.: Octavian Moşin, Ion Gumenâi); Educaţie şi viaţă spirituală în Basarabia. Tradiţii şi perspective, Chișinău, Editura CEP USM, 2015 (coord.: Ion Gumenâi, Octavian Moşin).
Cea de-a treia ediție, la care am avut onoarea să particip, a fost organizată în cadrul manifestărilor dedicate anului 2017 – Anul omagial al scriitorilor și compozitorilor creștini din spațiul proto-nistrean, declarat astfel de Biserica Ortodoxă din Republica Moldova.
Vorbim despre o manifestare cultural-istorică reușită, la care, pe lângă instituția gazdă, și-au adus contribuția alte două centre universitare din țările vecine: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia (România) și Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (Ucraina), „fapt ce a asigurat întrunirii o înaltă ținută academică și a permis realizarea unei culegeri de materiale cu o varietate tematică mai mare și cu multă substanță științifică” (p. 3).
Comunicările înscrise și selectate de către o comisie de specialitate au fost publicate în volumul Evenimente și personalități marcante ale vieții spirituale din spațiul pruto-nistrean și vecinătățile lui din sec. XIX-XX, Chișinău, Editura CEP USM, 2017 (coord: Octavian Moșin și Ion Gumenâi), lucrare realizată prin contribuția a 38 de autori: Igor Cereteu, Maria Danilov, Nicolae Dabija, Ion Gumenâi, Alexandru Guțuleac, Natalia Lozan, Anatol Petrencu, Toma Rădulescu, Ana-Maria Iancu, Mihail Bulmaga, Mihai Burlacu, Teodor Candu, PS Ioan (Moșneguțu), Octavian Moșin, Mihail Bortă, Eugen Petrescu, Mihail Rogojinaru, Dumitru Căldare, Petru Ciobanu, Adelaida Chiroșca, Serghei Crudu, Claudiu Cotan, Ion Eremia, Alexe Jeflea, Ioan Lisnic, Petre Andrei, Elena Iurașco, Eugen Onicov, Gheorghe Palade, Valentin Arapu, Ion Valer Xenofontov, Natalia Nechaieva-Yurichuk, Oleksandr Dobrzhanski, Oleksandr Rusnak ș.a.
Suntem onorați să precizăm faptul că la realizarea acestei volum ne-am adus și noi, cei doi vâlceni, contribuția prin lucrările: „Personalitatea mitropolitului Nestor Vornicescu oglindită în evocări și amintiri ale contemporanilor săi” (E. Petrescu, p. 163-179) și „Pătimitorul basarabean Valeriu Gafencu – aspecte ale viețuirii în temniță, ilustrate de memorialistica detenției comuniste” (M. Rogojinaru, p. 328-339).
Volumul cuprinde un număr de 430 pagini format A4 și a fost realizat în condiții grafice foarte bune. Sunt pagini „din viața și activitatea Bisericii Ortodoxe din spațiul basarabean în secolele XIX-XX”. Pe coperta I și IV este proiectată o imagine intitulată „Glia”, realizată de Elena Bocancea, în vârstă de 20 de ani, membră a Asociației Studenților Creștini Ortodocși din Republica Moldova. Creația tinerei studente simbolizează forța generată de credința nemărginită a martirilor neamului, „pe mormintele cărora s-au ridicat biserici, mănăstiri…”, și fără de care viața duhovnicească (atingerea desăvârșitei asemănări cu Dumnezeu, Mt. 5, 48) nu este posibilă (v. pagina de gardă). De asemenea, pe coperta IV se află un rezumat din cuvântul coordonatorilor simpozionului și al cărții, publicat la pagina 3, din care redăm un fragment edificator:
„Prin această conferință, ne-am propus să prezentăm cele mai relevante aspecte ale vieții duhovnicești din această perioadă, precum și să scoatem spre cunoștința publică viața unor personalități marcante, care au promovat ortodoxia și au opus rezistență terorii atee din veacul trecut. Au fost incluse și contribuțiile unor ierarhi, preoți și laici din acest teritoriu la promovarea și prosperarea culturii și spiritualității din sud-estul Europei”.

* * *

Cu prilejul acestei manifestări cultural-științifice, preotul Octavian Moșin a oferit participanților și un alt volum, apărut recent, intitulat Vrednici ostenitori ai Bisericii. Dicționar istorico-biografic (ediție revizuită și completată), îngrijit/editat de pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin și pr. Mihail Bortă, publicat la Chișinău, în 2017 (cu un Cuvânt înainte semnat de Înaltpresfințitul Vladimir – Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove și o Prefață semnată de Iurie Colesnic). Lucrarea face partea din Colecția „Personalități basarabene” și cuprinde 372 p. format B5. La realizarea sa au colaborat Preasfințitul Ioan – Episcop de Soroca, Preasfințitul Siluan – Episcop de Orhei și preotul Nicolae Ciobanu.
Pe coperta I se află chipurile unora dintre eroii acestui volum, iar pe coperta IV se află o ilustrație ce pune în valoare edificiul Seminarului Teologic din Chișinău și Biserica „Întâmpinarea Domnului” din Chișinău (sec. al XIX-lea). Sub această ilustrație este publicat un text din opera preotului cărturar Gala Galaction (pseudonimul literar al lui Grigore Pișculescu), din care redăm un fragment emoționant: „Ortodoxismul basarabean este mult mai mult decât ceea ce putem prinde și nota din portul preoțesc, din profilul sfintelor lăcașuri și din atmosfera ceasurilor liturgice. Acest ortodoxism coboară în adâncime și nu oricine poate să-l urmărească, nu oricine poate să precizeze caracterele lui intime”.
Volumul se deschide cu două motto-uri la fel de emoționante, adevărate cuvinte de învățătură pentru românii din cele patru zări: „Iubiți Basarabia, dragii mei, iubiți poporul ei cu sufletul deschis adevărului și dreptății, trecutul ei bogat în monumente istorice, mai ales cele bisericești, tradițiile și obiceiurile strămoșești – și nu vă veți înșela. Iubiți-o, cunoașteți-o, înălțați-o – acesta este testamentul meu adresat vouă…!” (Preot Alexei Mateevici); „Basarabenii sunt cei dintâi, din neamul nostru, în credință, în avântul, în nevinovăția și tradiționalismul lor față de aceste sfinte izvoare ale Adevărului și ale Vieții!” (Gala Galaction).
Așa cum rezultă din titlu, volumul este dedicat unor oameni care, prin viața lor exemplară, sunt adevărate repere pentru generațiile actuale și pentru viitorime. În cuvântul lor, intitulat „Vrednici slujitori ai neamului”, editorii fac câteva precizări esențiale cu privire la motivul inițierii acestui proiect editorial ce se va întinde pe mai mulți ani și care va cuprinde mai multe volume: „Acest pământ ortodox s-a proslăvit prin oamenii lui. Unii însă au fost dați uitării, alții au rămas necunoscuți pentru cei din jur. Or, atâtea personalități s-au jertfit pentru credință, pentru Adevăr!
Prin acest volum, deschidem șirul vrednicilor ostenitori ai Bisericii din Basarabia. Unii au trăit în secolul XIX, în perioada țaristă, alții în perioada interbelică, dar regăsim și personalități contemporane. Fiecare, în parte, vine cu un mesaj, fiecare ne lasă un model de a fi în lumea aceasta luptătoare. Nouă nu ne rămâne decât să-i cunoaștem, să-i scoatem la lumină și, poate, pe unii să-i trecem în rândul sfinților naționali. […]
Sperăm ca faptele acestor Oameni ai lui Dumnezeu să fie exemple de urmat și de adevărată credință pentru toți cititorii care vor lua cunoștință de viețile lor” (p. 9-10).
Din cuvântul înaltului ierarh Vladimir desprindem o concluzie atotcuprinzătoare: „Prin această lucrare, alcătuitorii pun în lumină viețile pământești, uneori uimitoare, ale unor personalități neordinare, care au pus adevărul, credința sinceră și valorile morale mai presus de orice, chiar și de propria existență. Astăzi, omenirea are nevoie de o trezire la realitate, de repere trainice, iar modelele de viață expuse în lucrarea Vrednici ostenitori ai Bisericii ar putea fi un imbold pentru acțiune și revenire la normalitate. Sperăm că volumul va constitui încă un pas spre adoptarea unui comportament moral, care promovează demnitatea persoanei umane – chip și asemănare a Creatorului. Așa să ne jute Dumnezeu!” (p. 6).
De asemenea, prefațatorul volumului, Iurie Colesnic, prin cuvine frumos meșteșugite, pune în valoare munca bine făcută a celor doi editori: „[…] în opinia mea, cea mai mare minune a lumii este CARTEA. […] Atunci când arăm o țelină, cel mai important moment este prima brazdă. De ea depinde felul cum se va așeza a doua, cum va arăta ogorul arat, câmpia doldora de roadă. Acest lucru este valabil nu numai pentru plugari, ci și pentru cei care ostenesc pe ogorul Cărții, care dau la o parte strat cu strat țelina uitării…
[…] Această carte înglobează în sine oameni, destine, evenimente într-o formulă enciclopedică. Sunt oameni care au lăsat urma lor de neșters în istorie, sunt destine care pot servi ca modele de virtute umană și de slujire cu devotament și dăruire Sfintei Credințe, evenimente care ne-au marcat existența în diferite perioade, epoci, sub diferite regimuri.
Un volum așteptat de cititori, un volum recuperatoriu al trecutului și prezentului vieții bisericești din Basarabia, carte care va avea continuitate, adăugând noi nume și noi fapte. E prima brazdă, dar e trasă gospodărește, cu multă dăruire sufletească și măiestrie. De aceea, sunt sigur în izbânda viitoare, în destinul nețărmuritului ogor marcat de acest volum” (p. 7).
Cartea aceasta este, așa cum precizează editorii săi, „o antologie de texte culese din lucrările publicate în Republica Moldova și alte țări”, în care sunt cuprinse 105 nume de vrednici slujitori ai Bisericii neamului, începând cu mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821) – „un basarabean de suflet”, trecut în rândul sfinților în 2006 – și încheind cu episcopul Dorimedont Cecan (1961-2006) – „apostolul redeșteptării spiritualității și a teologiei basarabene” –, între aceștia aflându-se alte nume valoroase și cunoscute sau necunoscute nouă, precum: protoiereul martir Alexandru Baltaga (1861-1941), episcopul Dionisie Erhan (1868-1943), preotul Andrei Murafa (1874-1918), mitropolitul Grurie Grosu (1877-1943), mitropolitul Visarion Puiu (1879-1964), preotul și poetul Alexei Mateevici (1888-1917), arhiepiscopul Antim Nica (1908-1994), preotul publicist Vasile Țepordei (1908-2002), arhimandritul Sofian Boghiu (1912-2002), preotul Sergiu Roșca (1912-2010), ieromonahul Paulin Lecca (1914-1996), egumenul Serafim Dabija (1915-1985), stareța Justiniana Văleanu (1919-2003), studentul martir Valeriu Gafencu (1921-1952) – „Sfântul închisorilor”, arhimandritul Mina Dobzeu (1921-?), arhimandritul Roman Braga (1922-2015), Antonie Plămădeală (1926-2005), mitropolitul Nestor Vornicescu (1927-2000) și mulți alții.
Îi felicităm pe cei doi distinși iubitori și slujitori ai Bisericii neamului, Biserica Ortodoxă – preoții români basarabeni Octavian Moșin și Mihail Bortă – pentru inițiativă și pentru reușită, cartea aceasta fiind una din frumoasele realizări ce se adaugă cu cinste la uriașul tezaur scris al poporului român. Totodată, le dorim succes deplin în continuare, pentru a duce la bun sfârșit lucrul acesta, bine început, de valorizare și de eternizare a marilor valori umane ale neamului din vechiul ținut românesc pruto-nistrean.
Ilustrații foto:
1.Preotul Octavian Moșin
2.Biserica „Întâmpinarea Domnului” (Chișinău) a Universității de Stat din Republica Moldova – preot paroh Octavian Moșin
• Eugen PETRESCU