Prelungirea Bulevardului Dem Rădulescu, inaugurată


Ieri, în prezenţa primarului interimar Gigi Matei, a subpre­fec­tului Aurora Gherghina, a viceprimarilor Eduard Vîrlan şi Vasile Cocoş, a unor consilieri locali şi a altor invitaţi, a avut loc inaugurarea obiectivului de in­ves­tiţii “Prelungire B-dul Tinere­tu­­lui spre sud cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecţia cu Str. Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”. Proiectul este finan­ţat în cadrul Programului Opera­ţional Regional, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creş­tere, Domeniu major de inter­venţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, categoria de ope­raţiuni „Reabilitarea infra­struc­­turii urbane şi îmbună­tăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”. Contractul de finanţare a fost semnat în de­cembrie 2011, iar termenul de finalizare a lucrărilor de execuţie a fost devansat de constructor – asocierea SC Protechim SRL, SC AS Trans SRL şi SC Govora SA. Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei, creşterea gradului de siguranţă rutiera şi dublarea tranzitului rutier pe direcţia nord-sud a municipiului, pe malul drept al Oltului, prin prelungirea actualu­lui bd. Dem Rădulescu cu un segment în lungime de aproape un kilometru, prevăzut cu trotuare şi piste de biciclete pe ambele sensuri, cu spaţii verzi pe structura mediană şi conectat la DN 67 printr-un sens giratoriu.