Post de consilier liber la Prefectură


Instituția Prefectului Vâlcea organizează, în primele zile ale lunii mai, un concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achiziții Publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializare Inginerie civilă;
• vechime în specialitatea studiilor necesare executării funcţiei publice – minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 2 mai, ora 10.00 – proba scrisă;
• data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relații suplimentare se obțin la sediul la sediul instituției sau la numărul de telefon 0250.703.343.

Posting....