„Pomeni electorale” pentru bugetari


• o serie de amendamente prin care se modifică salarizarea în sistemul bugetar sunt gata de lansare pe piață de la anul

De la 1 ianuarie 2017, în medie, salariile din sistemul medical și cel de educație vor crește cu 15%! În funcție de grilă, unii vor avea o creștere mai mare, alții mai mică, dar media este de 15%. În sistemul gradaţiilor de merit va fi inclus, alături de personalul didactic de predare, şi personalul de predare şi cercetare din universităţi, precum şi cel auxiliar din învăţământ şi asimilat acestuia, în care este inclus şi personalul din Bibliotecile Centrale Universitare. Deputaţii au mai decis ca amendamentul votat „începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ aferente lunii decembrie 2016 se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei şi aprobate prin Hotărâre de Guvern, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei” să se aplice şi personalului din inspectoratele şcolare. Cu alte cuvinte, majorarea salarială de 15% se va aplica şi personalului din inspectoratele şcolare, în această categorie fiind inclus personalul administrativ. Totodată, s-au clarificat funcţiile de conducere ale personalului nedidactic auxiliar, care devine personal auxiliar specific. De asemenea, cercetători sunt asimilaţi din punct de vedere salarial cu gradele didactice, iar consilierii juridici din învăţământ au trecut la personal didactic auxiliar, având toate drepturile respective. La funcţiile de conducere în didactic auxiliar au fost eliminate restricţiile de ocupare, putând fi ocupate atât de informaticieni cât şi de ingineri şi de alte categorii.
S-au mai făcut o serie de corecţii la grile, fiind corelate anumite categorii salariale la personal cu studii medii cu cele cu studii superioare, unde s-au constatat discrepanţe. A fost aprobat și un amendament referitor la sistemul sanitar care prevede că, „începând cu 1 decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază”. Un alt amendament adoptat prevede că, „începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ existente în plată la data de 31 decembrie 2016 se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei şi aprobate prin Hotărâre de Guvern, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei”. Totodată, angajaţilor din sistemul de asistenţă socială li se vor mări salariile în medie cu 15%, potrivit unui alt amendament adoptat. Deputaţii Comisiei de muncă şi buget au aprobat şi un amendament prin care cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016. Salariile se vor majora efectiv începând cu 1 decembrie 2017.