Pietroasa – Sutești dispune de un punct de prim ajutor al Crucii Roșii


Recent, Crucea Roșie a finalizat proiectul „Puncte de Prim Ajutor în Zone Izolate”, implementat în 40 de județe. Obiectivul l-a reprezentat 41 de comunități izolate în vederea dispunerii în permanență de servicii de prim ajutor de bază. 40% din populația României locuiește în sate. În satele izolate, serviciile medicale de urgență ajung în câteva ore. Pentru satele unde nu există servicii medicale permanente, timpul până la sosirea ambulanței face diferența între viață și moarte. Crucea Roşie Română și-a propus să vină în sprijinul comunităților izolate prin instruirea unei familii care să acorde primul ajutor de bază în fiecare sat. Familia de „salvatori comunitari” are rolul de a sprijini rezolvarea urgențelor minore din comunitate și prevenirea agravării situației în cazul unor urgențe majore, care necesită asistență medicală. Activitățile principale: Identificarea comunităților izolate care au fost incluse în proiect – au fost identificate 41 de zone izolate.
Au rămas în proiect 40 de zone izolate; recrutarea familiilor care au acceptat voluntar să devină salvatori comu­nitari; instruirea salvatorilor comunitari; dotarea punctelor de prim ajutor; lansarea punctului de prim ajutor; furnizarea de servicii de prim ajutor în comunitate; monitorizarea salvatorilor comunitari /proiectului. Fiecare punct PA a fost dotat cu: o trusă de prim ajutor; un glucometru, un tensiometru; un dispozitiv de înregistrare cu telecitire a traseului EKG. Locuința familiei de salvatori comunitari a fost marcată cu o plăcuță, personalizată cu emblema Crucii Roșii Române și titlul „Punct de Prim Ajutor”. La nivel național, 41 instructori de prim ajutor au instruit 126 de salvatori comunitari din 40 puncte de prim ajutor funcționale. Potrivit datelor furnizate de către Ionuț Cherăscu, președinte Crucea Roșie Vâlcea, la nivel de județ s-a realizat un astfel de punct în cătunul Pietroasa din comuna Sutești și instruirea s-a realizat cu sprijinul medicului din Drăgășani, Daniela Nedelcu. Ca rezultat deosebit, a fost salvată viața unei persoane căreia i s-a montat, la constatările familiei instruite, un stent cardiac.