Piața de capital din România: un singur pas până la a deveni Piață Emergentă


Recent, un raport internațional a stabilit că România merită să fie menținută pe lista de monitorizare a țărilor pentru o eventuală reclasificare de la statutul de Piață de Frontieră la cel de Piață Emergentă Secundară. România a fost adăugată pe această listă de monitorizare în septembrie 2016.
„Îmbunătățirea cu o notă a criteriului de lichiditate al Bursei de la București este o recunoaștere internațională a progreselor realizate de România în ultimii patru ani pentru îmbunătățirea lichidității. Acum, piața de capital din România este la un pas de a deveni piață emergentă”, a declarat Lucian Anghel, președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
Adrian Tănase (foto), Director General al BVB, a declarat: „Reforma pieței de capital și proiectele pe care Bursa de Valori București le desfășoară de câțiva ani, dedicate îmbunătățirii climatului investițional, ofertei și cererii, au fost fundamentale pentru creșterea lichidității. De asemenea, considerăm că liberalizarea pieței OTC, care a intrat în vigoare în septembrie 2018, va sprijini și mai mult valoarea tranzacțiilor realizate la bursă”.
La începutul anului 2014, Bursa de Valori București, cu sprijinul părților interesate de pe piața de capital și al autorităților, a inițiat o reformă ambițioasă cu scopul îmbunătățirii ratingului pieței de capital de către furnizorii de indici globali, de la statutul de Piață de Frontieră la cel de Piață Emergentă. A fost considerată o modalitate firească în care o țară clasificată cu „Investment grade”, precum România, să poată beneficia de o pârghie eficientă pentru creșterea economică asigurată de un „Investment grade” (statutul de Piață Emergentă) al pieței interne de capital. S-au făcut pași importanți în acest sens, printre care: mecanisme de piață noi și îmbunătățite, acces facil la piață pentru investitori, mediu fiscal favorabil pentru investitorii instituționali, raportare corporativă transparentă și calitativă a emitenților, disponibilitatea fluxului de informații privind piața de capital și legislația şi în limba engleză, un cadru de tranzacționare competitiv, o guvernanță corporativă îmbunătățită pentru companiile listate, IPO-uri private și emisiuni de obligațiuni.
Proiectele de dezvoltare a climatului pieței de capital din România vor continua ca urmare a dialogului permanent cu investitorii români și străini. Depunerea eforturilor pentru îmbunătățirea reglementării fiscale cu privire la oferirea accesului investitorilor străini la mecanismul de împrumut al instrumentelor financiare și stimularea investitorilor individuali să investească facil în instrumente listate la bursă sunt principalele proiecte pe care se concentrează în prezent Bursa de Valori București.
• Comunicat de presă