Pentru înființarea Companiei Naționale de Chimie Chimcomplex vrea să preia Oltchim


Bursa. ro anunță: „Chimcom­plex Borzeşti vrea să-şi preia rivalul Oltchim Râmnicu Vâlcea în tentativa celor două companii de a înfiinţa Compania Naţională de Chimie, după cum a declarat Ştefan Vuza, preşedintele grupului indus­trial SCR, ce deţine combinatul chimic din Oneşti, Bacău. La rândul său, Victor Avram, directorul gene­ral al Oltchim, a declarat că inte­grarea celor două companii în cadrul Companiei Naţionale de Chimie ar însemna “un pas câştigat pentru ţară”, iar noua construcţie ar avea un alt cuvânt de spus pe piaţa de profil din întreaga regiune, po­trivit unui comunicat remis redacţiei. Întrebat despre intenţia Chimcom­plex de a achiziţiona Oltchim şi de a înfiinţa, astfel, Compania Naţională de Chimie, Victor Avram a declarat că apariţia unei astfel de companii ar fi de bun augur: “În România, industria ar trebui să îşi găsească făgaşul normal. În ultima vreme, am asistat numai la închideri de fabrici, opriri temporare sau totale. Ar fi nemaipomenit dacă am reuşi să facem o astfel de companie. Ar fi un pas câştigat pentru ţară, nu neapă­rat pentru cele două companii. Cu siguranţă, această integrare, aceas­tă dezvoltare dă un alt potenţial şi am avea un alt cuvânt de spus pe piaţă în acel moment”. De aseme­nea, directorul Chimcom­plex, Dumi­tru Coman, susţine că echipa de ma­nagement a grupului SCR deţine expertiza şi soluţiile necesare pen­tru salvarea Oltchim: “Credem că plat­forma de la Oltchim are în con­tinuare potenţial. Este nevoie doar de acel catalizator care să inte­greze energiile celor două echipe. Noi cre­dem că acest catali­zator poate fi aşe­zat în interiorul echipei de la Olt­chim împreună cu Chim­com­­plex”. În opinia domniei sale, statul român ar trebui să ia în considerare pentru Oltchim soluţia integrării în Compa­nia Română de Chimie, “cu efecte atât în plan stra­tegic, în plan social, dar mai ales cu efecte în ceea ce înseamnă dezvol­tarea durabilă a acestei ţări”. Chim­com­plex SA Bor­zeşti, cel mai mare consumator de energie din Moldo­va, a inaugurat recent o nouă insta­la­ţie de produ­cere a energiei elec­trice şi termice în cadrul com­bi­natului chimic de la Oneşti, judeţul Bacău, printr-o in­ves­tiţie de 14,35 milioane de euro, prin care a dorit să-şi redu­că semni­fi­cativ costurile cu utilităţile. Com­pa­nia băcăuană a încercat şi în trecut să preia Olt­chim, însă oferta sa pen­tru prelua­rea combinatului de la Râmnicu Vâl­cea nu a câştigat li­ci­taţia. Compania de stat Oltchim Râmnicu Vâlcea SA se află în insol­venţă, planul său de reorganizare fiind apro­bat de Tribunalul Vâlcea în data de 22 aprilie 2015. Principalii trei creditori ai companiei sunt Auto­ritatea pentru Administrarea Acti­­velor Statului (AAAS), Electrica şi BCR, aceştia aprobând vânzarea Olt­chim la un preţ minim de 307 mili­oane de euro.”