Pe 28 martie, aleșii horezenilor se întâlnesc în ședință ordinară


Sala de Conferințe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” din Horezu va găzdui, joi, 28 martie, dezbaterile din cadrul ședinței ordinare aferente lunii care urmează să se încheie. Programată cu începere de la ora 16.00, ședința va avea opt puncte pe ordinea de zi, printre cele mai importante dintre acestea figurând următoarele:
• Proiect de hotărâre cu privire la Actualizarea valorilor activelor corporale și necorporale din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Horezu, precum și modificarea Listei bunurilor din domeniul public al orașului Horezu, date în folosință operatorului regional Apavil SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reevaluării unor bunuri (punctul 4);
• Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de valorificare a pavelelor autoblocante și bordurilor carosabile recuperate din demolare de pe trotuarul aferent străzii Mircea cel Bătrân, orașul Horezu (punctul 5);
• Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al orașului Horezu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia Carpatica”, mandatarea reprezentanților orașului Horezu să aprobe primirea de noi membri în asociație, precum și modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației (punctul 6);
• Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Horezu nr. 31/13.02.2017 cu privire la „Aprobarea achiziției, indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțărilor cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții Construire creșa „Pomul Vieții” în orașul Horezu (punctul 7);
• Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Horezu nr. 20/28.02.2017 cu privire la „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Mircea cel Bătrân, cu lărgire la patru benzi de circulație, în orașul Horezu” (punctul 8).