Patru firme interesate de salubrizarea orașului


La termenul limită stabilit pentru miercuri, 14 ianuarie 2015, la Primăria municipiului au fost depuse 4 oferte pentru concesionarea serviciului de salubrizare la nivelul Râmnicului, două dintre acestea fiind înaintate de firme distincte, iar celelalte două, de către asocieri de firme. Documentaţia de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a fost aprobată prin HCL nr. 168/28.08.2014, iar anunţul de concesionare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) în 13.11.2014. După deschiderea ofertelor, comisia însărcinată cu derularea procedurii de selecţie a început etapa de evaluare a acestora.

Apel către asociațiile de proprietari
Administratorii de asociaţii de proprietari care au obţinut atestatul de practicare a acestei activităţi înainte de 2007 sunt aşteptaţi în perioada următoare să se prezinte la Serviciul Îndrumare şi Relaţii cu Asociaţii de Proprietari al Primăriei municipiului, cu sediul în Casa Căsătoriilor din bd. Tudor Vladimirescu nr. 15, pentru a se înscrie la testarea necesară obţinerii unui nou atestat, în conformitate cu Legea nr. 230/2007. Relaţii şi informaţii suplimentare se pot solicita la tel. 0250-731016, int. 147.