Patru angajatori au trecut la concedieri colective de muncă


• amenzi de 2 milioane lei, în 2018
Ca-n fiecare început de an, și conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea s-a aflat la ceas de bilanț. Astfel, directorul Ion Tănăsoiu (foto) a făcut analiza pe anul 2018 a activității, atât pe Relații de muncă, cât și-n ceea ce privește Securitatea și sănătatea la locul de muncă.
În anul 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a controlat 2.510 angajatori, din care 1.501 au fost controlaţi pentru verificarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi 1.009 pentru respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru neconformităţile constatate, au fost aplicate 2.953 de sancţiuni contravenţionale, din care 338 în domeniul relaţiilor de muncă şi 2.615 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În timpul controalelor, au fost identificate 235 persoane pentru care nu au fost încheiate în formă scrisă contracte individuale de muncă, fiind aplicate sancţiuni în valoare de 2.020.000 lei. Au fost înregistrate 43 de contracte colective de muncă şi 18 acte adiţionale la contractele colective de muncă.
Conform evidenţelor existente la Inspectoratul Teritorial de Munca Vâlcea, patru angajatori au efectuat concedieri colective anul trecut.
În urma controalelor, au fost dispuse măsuri pentru realizarea neconformităţilor constatate care se referă la: neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; neplata salariilor de către angajator; neplata concediilor de odihnă; neplata salariilor aferente timpului de muncă suplimentar; plata orelor de noapte etc.

Șapte accidente mortale

În ceea ce privește capitolul SSM, inspectorii muncii au efectuat 1.009 controale la 798 de angajatori, aplicând peste 2.600 de sancțiuni. Au fost cercetate 18 evenimente cu urmări grave, din care:7 accidente de muncă mortale, înregistrare la I.T.M. Vâlcea, 2 evenimente care au fost încadrate ca accidente și care au avut urmare inițial incapacitate temporară de muncă, incapacitate care s-a încheiat cu invaliditate, pentru restul fie nu au fost întrunite prevederile legale pentru a fi înregistrate ca accidente de muncă mortale, fie angajatorii au avut sediul pe teritoriul altui județ. Au fost avizate 61 de accidente cu incapacitate temporară de muncă. Au fost dispuse măsuri pentru remedierea neconformităţilor care se referă la: efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; elaborarea instrucţiunilor de lucru şi securitate şi sănătate în muncă; dotarea şi acordarea cu echipament individual de protecţia muncii; dotarea locurilor de muncă cu truse pentru acordarea primului ajutor. Au fost efectuate controale pe timp de noapte pentru a verifica modul de respectare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi de securitate şi sănătate în muncă.