Oscarul economiei vâlcene vine mai devreme în acest an


Vineri, 10 octombrie 2014, la Vila Boierului, din Râmnicu Vâlcea, va avea loc o nouă ediţie a galei „Topul firmelor vâlcene”, eveni­ment organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Vâlcea. Ca-n fiecare an, baza alcă­tuirii acestui top constă în principalii indicatori economici din anul trecut, iar clasificarea s-a realizat în funcţie de cifra netă de afaceri a companiei, profitul rea­lizat, fiind luate în calcul şi ele­mente, precum eficienţa utilizării resurselor umane sau a capitalului. Conform tradiției, firmele vor fi premiate pe categorii, în funcţie de dimensiuni şi domenii de activitate. În alegerea societăţilor comerciale clasate pe primele locuri au fost respectate criteriile din anii anteriori: cifra de afaceri, profit, datorii la bugetele de stat, număr de salariaţi, productivitate etc.
În topul judeţean, au fost admise entităţile care sunt comer­cianţi şi care îndeplinesc simultan următoarele condiţii, bazate pe datele din bilanţul depus pentru anul precedent: profit din exploa­tare pozitiv; cel puţin un angajat; ci­fra de afaceri minim 500.000 lei. Anii trecuți, nu au fost admise gru­purile de interes economic (GIE), firmele al căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului şi impozitele şi taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depăşeşte cuan­tu­mul creanţelor în legătură cu bu­getul asigurărilor sociale şi bugetul statului, firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este mai mică decât zero. Indicatorii utilizaţi pentru clasifi­carea firmelor au fost următorii: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploa­tare, eficienţa utilizării resur­selor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat. Clasamentul judeţean de firme a conţinut în edițiile anterioare câte maximum şase firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, deter­minate prin ordonarea descrescă­toare a punctajului total.

Posting....