O nouă zi de audiențe la CJ Vâlcea!


Chiar dacă ușa de la biroul său este permanent deschisă, Președintele Consiliului Jude­țean s-a întâlnit, miercuri, 16 august 2017, la sediul instituției, cu cetățenii veniți să solicite spri­jin pentru rezolvarea proble­me­lor cu care se confruntă. Fiecare cetățean a fost ascultat de Pre­șe­dintele Consiliului Jude­țean Vâlcea, care a căutat soluții pen­tru rezolvarea problemelor sale, indiferent dacă soluționa­rea lor era sau nu de competența Con­si­liului Județean Vâlcea. Proble­mele care erau de competența Consiliului Județean au fost re­zolvate prompt de Președintele Constantin Rădulescu, iar pen­tru celelalte s-a luat legătura cu instituțiile care le puteau rezolva, în vederea găsirii unor soluții le­gale și în interesul cetățeanului. Mulțumiți de soluțiile găsite de Consiliul Județean la probleme lor, oamenii au plecat acasă bucuroși ca au fost ascultați și sprijiniți în rezolvarea proble­melor, chiar dacă unele dintre ele nu erau de competența Con­siliului Județean Vâlcea.