NUMĂRUL DE CONSULTAȚII MEDICALE de care pot beneficia asigurații la medicul de familie


Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea vine în întâmpinarea asiguraților cu o serie de informații menite să le ușureze accesul la serviciile medicale de care beneficiază, mai ales că în ultima perioadă, datorită contextului epidemiologic, oamenii au amânat vizita la medicul de familie sau la cel specialist. Astăzi, vom vorbi despre numărul de consultații medicale de care pot beneficia asigurații la medical de familie:
• în cazul urgențelor medico-chirurgicale, o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă medicală constatată;
• în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice, pentru fiecare episod de boală maxim două consultaţii;
• în cazul bolilor cronice, o consultație/asigurat lunar;
• în cazul bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă) BPOC şi boală cronică de rinichi, pentru evaluarea iniţială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, trei consultaţii la medicul de familie ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;
• consultații preventive persoane cu vârsta între 0-18 ani, frecvența consultațiilor este: la externarea din maternitate şi la 1 lună – la domiciliul copilului, la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 luni, respectiv o dată pe an de la 4 la 18 ani
• consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, luarea în evidenţă în primul trimestru o consultaţie, supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a o consultaţie/lună, supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a două consultaţii/lună, urmărirea lăuziei la externarea din maternitate – la domiciliu o consultaţie, urmărirea lăuziei la 4 săptămâni de la naştere – la domiciliu o consultaţie;Â
• consultaţii preventive persoane asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani – o dată la 3 ani calendaristici, maxim două consultaţii/ asigurat în anul în care se realizează evaluarea riscului individual;
• consultaţii preventive persoane asimptomatice cu vârsta > 40 ani, 1 – 3 consultaţii/asigurat/ pachet prevenţie ce se acordă anual;
• în caz de boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie, o singură consultaţie per persoană.;
• consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială, două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat;
• consultaţii la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie astfel: maximum două consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum o consultaţie pe lună pentru toate afecţiunile cronice/asigurat şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă. Consultațiile la domiciliu se acordă numai asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 – 1 an, copiilor cu vârsta 0 – 18 ani cu boli infecto-contagioase şi lăuzelor.

Posting....