Noutăți majore privind produsele tradiționale


MADR a publicat, pe propriul site, un proiect de lege privind modificarea și completarea Ordinului comun nr.724/1082/360/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind atestarea produselor tradiționale.
Produs tradițional este considerat „produsul alimentar fabricat pe teritoriul național și pentru care se utilizează materii prime locale, nu are în compoziția lui aditivi alimentari, prezintă o rețetă tradițională, un mod de producție și/sau de prelucrare tradițional și care se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii. Atestarea produselor tradiționale – recunoașterea tradiționalității unui produs prin intermediul înregistrării sale și emiterea documentului «Atestat de produs tradițional» în conformitate cu prezentul ordin„.
Pentru a fi înregistrat, produsul tradițional trebuie să fie conform cu dispozițiile naționale și să exprime tradiționalitatea. Produsele tradiționale atestate nu pot fi denumite sub un nume care intră sub incidența reglementărilor privind protecția indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și ale specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare.
Eticheta trebuie să conțină: denumirea produsului (în cazul, în care, produsul este deja înregistrat sub o denumire personalizată, unică, nu se mai înregistrează) descrierea caracteristicilor produsului tradițional, prin indicarea principalelor însușiri organoleptice (culoare, gust, miros, aromă, consistență, aspect), fizico-chimice (umiditate, proteină, lipide, glucide, clorură de sodiu, ph, porozitate) și microbiologice, după caz, care să definească tradiționalitatea/specificitatea acestuia; descrierea caracteristicilor materiilor prime (care să nu conțină în compoziția acestora, adaosuri obținute prin sinteză chimică: aditivi alimentari, coloranți, arome, vitamine, minerale, îndulcitori, edulcoranți; proveniența materiilor prime); descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricație (care să nu prezinte în compoziția lor aditivi alimentari, exceptând adaosurile naturale, respectiv coloranți, arome, vitamine, minerale, îndulcitori, edulcoranți; indicarea ingredientelor folosite și a principalelor însușiri organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, unde este cazul, ale acestora); descrierea metodei de producție specific locală, autentică și invariabilă, precum și descrierea procesului tehnologic tradițional, unde se vor trece toate fazele de producție, cu precizarea operațiunilor executate manual; fotografia și descrierea produsului pe secțiune (după caz) care să reprezinte caracteristicile specifice produsului, forma; modul de producție și/sau de prelucrare, care să reflecte un procedeu tehnologic de producție și/sau de prelucrare tradițional prin care produsul să se distingă de alte produse similare aparținând aceleiași categorii; date, înscrisuri, referințe bibliografice cu referire la vechimea produsului, care trebuie să demonstreze transmiterea unei tradiții de la o generație la alta și din care să rezulte legătura istorică a produsului tradițional cu locul de producție, sau o declarație de notorietate din partea unei asociații locale a producătorilor de produse tradiționale semnată de organele de conducere ale acesteia.

Ce se întâmplă în cazul nerespectării condițiilor?
În cazul constatării nerespectării condițiilor care au stat la baza obținerii atestatului de produs tradițional, operatorul economic este informat că are la dispoziție un termen de cel mult 15 zile de la data controlului pentru remedierea situației în cauză.
După împlinirea termenului menționat, se va efectua un nou control în vederea verificării remedierii deficiențelor de către operatorul economic. În cazul în care nu a fost remediată situația în cauză, se dispune măsura administrativă prin anularea atestatului de produs tradițional, radierea din RNPT și retragerea logoului de către personalul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma notificării trimise de către organele de control abilitate.
Solicitanții cărora le-a fost anulat atestatul de produs tradițional au dreptul să redepună o nouă documentație pentru produsul al cărui atestat a fost anulat, după cel puțin 12 luni de la data anulării acestuia.