Multe posturi libere la Garda forestieră


Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, astfel:
• consilier, clasa I, grad profesional debutant și consilier, clasa I, grad profesional principal (3 posturi) în cadrul Compartimentului Controlul Aplicării Regimului Silvic şi al trasabilităţii materialelor lemnoase, şi controlul activităţii de vânătoare;
• consilier clasa 1 grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Prevenirea şi Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă;
• consilier, clasa I, grad profesional debutant, consilier, clasa I, grad profesional asistent, consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Programe de Finanţare pentru creşterea suprafeţelor de pădure şi programe finanţate de Uniunea Europeană, şi consultanţă şi asistenţă de specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 august – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 29 august, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea,str. Carol I nr. 37, judeţul Vâlcea, telefon 0250.820.219.

Posting....