Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

25 octombrie 2020

Miercuri, ce pregătește Costi pentru Mișu, omul lui Cristi?


• ședința pe august a Consiliului Județean îl scoate în față, în premieră, pe administratorul special de la CET Govora, unul dintre protejații și preferații liderului liberal Buican, dar și ai lui Daniel Chițoiu
Întâlnirea consilierilor județeni pe luna august îl are în prim-plan pe Mihai Mihalache, proaspătul administrator special instalat de liberali la CET Govora chiar în ultima ședință prezidată de către Gheorghe Păsat. Potrivit unor surse credibile, „Mișu”, cunoscut drept omul lui Cristi Buican și al fostului ministru al Economiei Daniel Chițoiu, adică, întâmplător, cel mai bun prieten al aceluiași lider PNL Vâlcea, este așteptat ca pâinea caldă de către noua majoritate din CJ, condusă de pesediștii care i s-au împotrivit cu cuțitul în dinți în urmă cu nici trei luni. Dar pentru ce vine Mihalache în fața Consiliului și mai ales cu ce? Păi, dacă e să fim sinceri până la os: un copy-paste vârtos după raportul lui Remus Borza, cu tot cu grafice și obiective!
Oficial, obiectivele generale de producţie ale CET Govora sunt reprezentate de: funcţionarea în condiţii de siguranţă şi economicitate a agregatelor de bază şi a instalaţiilor auxiliare; asigurarea energiei termice şi energiei electrice contractate (livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA şi furnizarea de energie electrică la Direcţia Minieră); furnizarea cantităţilor de abur contractate la SC Oltchim SA şi SC Ciech Soda România SA; livrarea necesarului de apă fierbinte pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv producerea şi furnizarea energiei termice în oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti; realizarea stocului de iarnă de minim 200.000 de tone de cărbune prin depozitarea în stivele 1, 2 şi 3, până la data de 31 octombrie 2016; realizarea profilaxiei zilnice la instalaţiile şi echipamentele din centrală şi a mentenanţei preventive şi corective, în conformitate cu planul anual de mentenanţă; analiza şi renegocierea condiţiilor de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor pentru contractele în derulare, respectiv a notelor de fundamentare privind iniţierea de noi achiziţii; creşterea gradului de încasare a contravalorii energiei termice facturată consumatorilor în municipiul Râmnicu Vâlcea; stabilirea unor scheme de funcţionare care să asigure reducerea costurilor şi creşterea veniturilor; monitorizarea şi urmărirea comportării în exploatare a instalaţiilor modernizate şi retehnologizate (denoxare şi desulfurare) la Cazanul nr. 7, în perioada de notificare a defectelor. Energia electrică livrată în iulie la SC Oltchim SA din sursa CET Govora direct din barele staţiei de 110 kV, cât şi prin reţeaua de distribuţie a fost de 37.779 MWh. Din sursa CET Govora a fost livrată în iulie cantitatea de 27.122 MWh, iar diferenţa de 10.657 MWh necesară pentru acoperirea consumului SC Oltchim SA şi al Direcţiei Miniere a fost achiziţionată din PZU, la un preţ mai mic decât preţul de producţie al CET Govora, realizându-se un profit de 127.354 de lei din această tranzacţie. Aburul industrial de 6 bari, 13 bari şi 35 de bari, în cantitate de 101.890 Gcal, livrat în iulie la SC Ciech Soda România SA a fost asigurat în procent de 93,8% faţă de cel prognozat a fi consumat, acesta fiind dictat exclusiv de consumul inconsecvent al SC Ciech Soda România SA. Menţionăm faptul că CET Govora are capacitatea de a furniza integral cantităţile de abur prognozate. Aburul industrial de 13 bari şi 35 de bari, în cantitate de 30.749 Gcal, livrat în iulie la SC Oltchim SA a fost asigurat în procent de 88,5% faţă de cel prognozat a fi consumat, aceasta datorându-se diminuării producţiei la SC Oltchim SA, în general în lunile iulie-august. Apa fierbinte livrată la termoficare urbană în iulie, în cantitate de 8.019 Gcal faţă de cea prognozată, de 7.500 Gcal, a înregistrat o creştere de 6,92%, fapt care a permis compensarea parţială a diferenţei nelivrate la energia termică, sub formă de abur industrial. Tot potrivit raportului administratorului special al CET Govora, în luna iulie 2016, în cadrul Direcţiei Minerit Berbeşti au fost programată o producţie de cărbune de 165.000 de tone, defalcată pe cariere astfel: cariera Panga – 60.000 de tone, cariera Berbeşti Vest – 15.000 de tone, cariera Alunu – 90.000 de tone. Realizările pentru luna iulie au fost de 180.000 de tone, respectiv o depăşire a programului cu 9%. Se constată o depăşire substanţială a programului de cărbune datorită funcţionării corespunzătoare a excavatoarelor, preponderent în cărbune, respectiv E01 – cariera Alunu şi E01 – cariera Berbeşti Vest. Nerealizările de la cariera Panga sunt datorate instabilităţii taluzului nordic al carierei, care a condus la imposibilitatea avansului excavatoarelor E01 şi E03, conform programului. În iulie, producţia de steril programată a fost de 1,12 milioane de mc, însă realizările au fost de 896.500 mc, pe cariere astfel: cariera Panga – 433.500 mc, cariera Berbeşti Vest – 63.000 mc, cariera Alunu – 400.000 mc. Realizările sunt în procent de 80% din producţia de steril programată, cea mai semnificativă nerealizare regăsindu-se la cariera Berbeşti Vest (63%), cauza principală fiind intervenţia la reductoarele de roată ale excavatoarelor E01 şi E02, dar şi întârzierea punerii în funcţiune a fluxului tehnologic după transferul excavaţiilor către zona de vest a perimetrului. Livrările pentru luna iulie s-au situat la nivelul de 181.711 tone, din care pentru CET Govora 179.760 de tone, iar la diverşi şi angajaţi la nivelul de 1.951 de tone. Faţă de luna iunie se observă o creştere cu 29% (181.711 tone faţă de 140.387 tone), astfel încât, în acest ritm, până în luna octombrie se va transfera tot stocul din depozitele Exploatării Miniere Berbeşti către depozitul CET Govora. În momentul de faţă, stocul în depozitele Exploatării Miniere Berbeşti este de 59.564 de tone, împărţit pe cariere astfel: cariera Panga – 6.248 de tone, cariera Berbeşti Vest – 2.327 de tone, cariera Alunu – 50.988 de tone. În această perioadă s-a conservat stocul de cărbune rezervă de stat (ANRS) de 50.000 de tone, stocul de păcură de 7.000 de tone, iar pentru perioada de iarnă a continuat constituirea stocului de rezervă pentru iarnă. La data de 31 iulie 2016 exista depozitat în stivele 1, 2 şi 3 cantitatea de 40.172 de tone de cărbune. S-a realizat profilaxia la echipamentele şi instalaţiile agregatelor de bază pe parte de AMC, PRAM şi Electric, inclusiv la cele din Secţia combustibil şi Secţia chimică, precum şi lucrările de mentenanţă, conform programului de mentenanţă anual al CET Govora. La Turbina nr. 5 tip DKUL 50 MW s-a finalizat, la 31 iulie 2016, reparaţia planificată, aceasta urmând a fi pusă în funcţionare în perioada de iarnă 2016-2017. La data de 31 iulie 2016 a fost finalizată reparaţia la Cazanul nr. 6 de 420 de tone/oră pe cărbune, inclusiv la instalaţiile şi echipamentele auxiliare, reparaţie începută din 26 iunie 2016.

„Mișu” l-a trădat scurt pe Buican și impresionat „profund” pe Borza

În vara lui 2014, atunci când fostul premier Tăriceanu și-a făcut bagajele și a părăsit PNL-ul, unul dintre oamenii pe care s-a bazat în Vâlcea a fost și Mihalache. PRL-ul la acea vreme, ALDE din prezent, i-a avut la startul său pe Ion Nicolae, Zvetlana Preoteasa și pe „Mișu” care, după ce s-a dezmeticit nițel de compania în care a intrat s-a întors cuminte la dreapta lui Cristian Buican care a avut grijă să-l absolve părintește de această rătăcire: „Mihai Mihalache este un coleg foarte bun care, probabil, a fost influenţat de anturaj, mai ales că în ultima perioadă nu a mai stat în Vâlcea, el lucrând în Bucureşti. Dacă o să-l reapropii, probabil că o să-şi revizuiască atitudine”. Despre spatele major de care se bucură „Mișu” vorbește și intervenția controversatului Remus Borza care nu s-a sfiit ca, în fața plenului CJ dominat de PSD, să proclame solemn: „Lăsați-l în pace pe administratorul special că e băiat bun!” Dacă ne uităm pe hârtiile cu care se va prezenta mâine în fața consilierilor, nici nu de mirare că Borza își laudă și apară epigonul…

Ce mai cuprinde ședința?

Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 28 iulie 2016, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, de la ședința precedentă și până în prezent, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea finanțate parțial sau integral din Bugetul propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2016, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2016, Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, a sumei de 950,0 mii lei, pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr.423/2016, Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 4 din 29 ianuarie 2016, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către S.C. APAVIL S.A. și mandatarea, în acest sens, a reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea respectivă, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul “Făurești – Bălcești”, operatorului de transport rutier I.I. Scarlat Mihai Gabriel, Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, aprobarea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice Bistrița și Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu și/sau de susținătorii legali, precum și modalitățile de acoperire a valorii integrale a contribuției lunare de întreținere, Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea lui Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, ca reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A. și aprobarea Contractelor de mandat ale acestora, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri județeni ca membri în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea,Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni în calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.

Alte articole de la Actualitate