Marți, ora 13.00 Ordinară cu zeci de puncte la Primăria Râmnicului


• ÎPS Varsanufie va primi titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului

În rândurile următoare, găsiți atașat programul complet pe care consilierii municipali vor trebui să îl parcurgă și dezbată în cadrul ședinței de marți. Deși multe sunt punctele de interes pentru râmniceni, atragem atenția cititorilor că ar trebui să citească neapărat ce se va discuta la punctele 3, 11, 18 și 30.

Ordinea de zi a ședinței de marți
1.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare spaţiu public existent între River Plazza Mall şi Centrul Comercial Winmarkt”.
2.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare trotuare str. Ştrandului, zona Ambient-Boromir”.
3.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare complex sportiv şi de agrement Arenele Traian”.
4.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de cofinanţare şi comodat şi mandatarea primarului pentru semnarea documentelor aferente realizării lucrărilor de investiţii pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice.
5.Raport şi proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil teren şi construcţie din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local.
6.Raport şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea prin cumpărare a unor imobile terenuri, în vederea amenajării străzii Ciocăneştilor.
7.Raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii (teren în suprafaţă de 88 m.p.).
8.Raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii (teren în suprafaţă de 718 m.p.).
9.Raport şi proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea deţinătorului construcţiei – Casa de Cultură a Sindicatelor, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul Tudor Vladimirescu nr.25.
10.Raport şi proiect de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al unor bunuri.
11.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.202 din 26.07.2011 privind schimbarea destinaţiei imobilului construcţie şi teren aferent „Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 Râureni”.
12.Raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de reparaţii la imobilul-construcţie „Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 Râureni”.
13.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului de închiriere a obiectivelor destinate activităţilor economice din incinta Bazei de Agrement Ostroveni.
14.Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni.
15.Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.30354/2011, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea şi Curierul de Vâlcea Agroturism S.R.L.
16.Raport şi proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.152/2013.
17.Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2016, prin virare de credite bugetare de la un capitol la altul şi transferuri de la secţiunea de dezvoltare la secţiunea funcţionare.
18.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 14 ianuarie 2016 referitoare la repartizarea pe obiective a finanţării rambursabile internă de la Banca de Export Import a României – EXIMBANK S.A. în sumă de 20.000.000 lei.
19.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Franţa şi Marea Britanie.
20.Raport şi proiect de hotărâre privind organizarea ansamblului de manifestări culturale „Toamna la Râmnic” – ediţia a III-a , în luna octombrie 2016.
21.Raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local.
22.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.10.2016.
23.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială.
24. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice – 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcţia Protecţie Socială şi Poliţia Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea.
25.Raport şi proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în vederea contractării de către Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.
26.Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2016-2017.
27.Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea.
28.Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei „Club Sportiv Municipal”.
29.Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă pentru Handbal Feminin.
30.Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului” ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Posting....