Mai puțini șomeri în județ


La finele lunii septembrie a.c., rata șomajului la nivel de județ a fost de 5,3%. Populația activă civilă a scăzut de la 170.700 persoane la 1 ianuarie 2015 la 165.600 persoane la 1 ianuarie 2016 (cu 5.100 persoane). Menționăm că rata șomajului pentru luna septembrie 2016 este calculată în funcție de populația activă la 1 ianuarie 2016.
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2016 a fost de 8.853 persoane (în scădere cu 15 persoane față de luna august ). Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 4.279 erau femei. La sfârșitul lunii septembrie, din totalul şomerilor înregistraţi, 3.401 persoane au fost indemnizate şi 5.452 neindemnizate. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 164 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 179 persoane faţă de luna precedentă. Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii septembrie 2016 se prezintă astfel : 3.374 persoane provin din mediul urban şi 5.479 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.337 persoane, urmați de cei din grupa de vârstă sub 25 ani, respectiv 2.354 persoane. În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (57%); şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 39% din totalul şomerilor înregistraţi; şomerii cu nivel de instruire universitar reprezintă 4% din numărul total de şomeri înregistraţi. Datele ne-au fost furnizate de către Dumitru Nicu Cornoiu, director AJOFM Vâlcea.