Licitația pentru consolidarea malurilor Luncavățului la Vaideeni


În data de 11 ianuarie se va derula licitația privind obiectivul „Consolidare maluri pârâul Luncavăț, zona Baboi, cătunul Atârnați, prin executarea de gabioane în comuna Vaideeni”. În valoarea de 1.723.112 lei, proiectul prevede: regularizarea scurgerii apelor de suprafață și a torenților de pe versanți și descărcarea prin podețe de DN 600 L=10m, prevăzute cu camere de cădere și timpane; asigurarea stabilității digului prin realizarea unei saltele de gabioane de 0,50 cm înălțime și 3,00m lățime protejată cu beton de 0,10 cm clasa C25/30; saltea de gabioane amplasată la -2,00m sub talvegul văii; gabion de 1,00×1,00 protejat cu beton clasa C25/30, așezat pe saltele de gabioane; realizarea de lucrări de protecție a taluzului tip STNB cu ochiuri sw 100x100mm beton de clasa C25/30 de 10cm grosime; amplasarea în interiorul cadrelor (ramelor) din OB 14 de plase de gabioane; corectarea drumurilor de acces în pârâu, executarea de lucrări de compactare a taluzului.

Posting....