Liceul „Ferdinand I”, gazda concursului „Cu viața mea apăr viața!”


Astăzi, cu începere de la ora 10.00, la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnic se desfășoară concursul tehnico-aplicativ „Cu viața mea apăr viața!” – faza județeană.
Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi se organizează, pe etape, de către inspectoratele școlare județene, cu sprijinul inspectoratelor pentru situații de urgență județene, precum și al autorităților administrației publice locale. Echipele de concurs pot fi constituite din băieți, mixte sau din fete, elevii având vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, pentru clasele V-VIII, respectiv între IX-XI, împliniți în anul calendaristic desfășurării concursului. Fiecare echipă participantă la concurs este formată din patru elevi ( 3 concurenți + 1 rezervă) și conducătorul echipei (cadru didactic coordonator).
Probele de concurs sunt: proba teoretică, probe practice: transportul asistant al unui accidentat așezat pe targă, pe o diswnață de 50 m; deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat.