Liber pentru aleși pe „scaunele AGA”


• primarii și viceprimarii, preşedinții şi vicepreşedinții CJ sunt incompatibili cu funcțiile de conducere sau execuţie la societăţile comerciale, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor

Legea 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției a suferit, în această săptămână, un mic „remix” care are darul de liniști câteva sute de aleși de pe întregul întins al țării. Astfel, prin votul Camerei Deputaților s-a stabilit: „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”. În aceste condiții, proaspătul proiect legislativ abrogă prevederea potrivit căreia funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean era incompatibilă cu funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional. În ediția de luni a ziarului nostru puteți citi un articol mai amplu pe această temă.