Lămuriri privind acordarea unui mandat special reprezentanților CL Râmnicu Vâlcea în AGA de la ETA SA


Prin intermediul unui comunicat de presă, Primăria Râmnicu Vâlcea aduce câteva explicații privind acordarea unui mandat special reprezentanților CL în AGA de la ETA SA. În rândurile următoare, publicăm comunicatul la care facem referire:
„Pentru că în mai multe mijloace media a apărut informaţia conform căreia proiectul de Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la Societatea ETA S.A. pentru aprobarea noii organigrame şi a statului de funcţii nu ar fi fost adoptat în şedinţa de marţi, 30 septembrie, precizăm că această Hotărâre de Consiliu Local a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, respectiv cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, conform art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată. Conform alin. (2) al aceluiaşi articol, doar proiectele de acte normative care vizează bugetul, stabilirea taxelor şi impozitelor locale, contractarea de împrumuturi, adoptarea unor strategii de dezvoltare, organizarea şi dezvoltarea teritoriului sau asocierea cu alte autorităţi publice au nevoie, pentru a fi aprobate, de votul majorităţii consilierilor locali în funcţie”.

Posting....