La proba scrisă la Limba și literatura română, Elevii au avut de caracterizat unul din eroii lui Creangă, Călinescu și Preda


Ieri, elevii de clasa a XII-a au intrat „în focul” primei probe scrise a Bacalaureatului, cea la Limba și literatura română. S-au înscris la probă 3.468 de elevi. Aceștia au avut de caracterizat unul din eroii lui George Călinescu, Marin Preda sau Ion Creangă. Laura (foto), absolventă cu media 10 a Liceului de Arte „Victor Giuleanu”, a ieșit din examen cu zâmbetul pe buze, alegându-și ca erou de caracterizat pe Otilia lui Călinescu. Eleva se așteaptă să obțină nota 9.50 la română, motivând faptul că, deși a știut tot, este vorba și de grama­tică, de cum interpretează cele scrise profesorii corectori. Alți doi absolvenți de la Liceul de Arte au ales să caracterizeze personajele Harap Alb și Ilie Moromete. Aceștia aveau de gând să urmeze conser­vatorul la București. Menționăm că, în ceea ce privește celelalte probe, la matematică și istorie s-au înscris 3.495 de elevi (2.746 la matema­tică și 739 la istorie), 202 la fizică, 34 la psihologie, 42 la economie, unul la filozofie, 67 la sociologie, 90 la informatică. Pe data de 30 iunie, va avea loc proba scrisă la Limba maternă, pe 1 iulie, proba obliga­torie a profilului, pe 3 iulie, proba la alegere a profilului, pe data de 6 iulie – afișarea rezultatelor și, tot în aceea zi, se vor face contestații. În perioada 7-9 iulie, vor fi rezolvate contestațiile, iar pe 10 iulie, se vor afișa rezultatele finale.
Centrele de examen sunt: Li­ce­ul Tehnologic „Constantin Brân­­coveanu” Horezu, Liceul Teh­no­lo­gic „Brătianu” Drăgășani, Co­legiul Economic, Liceul Tehnologic „Fer­di­nand I”, Colegiul Național „Gib Mi­hăescu” Drăgășani, Liceul Teh­no­logic „Petrache Poenaru”  Băl­cești, Liceul Tehnologic „Preda Bu­zescu” Berbești, Colegiul Ener­ge­tic, CNI „Matei Basarab”, Liceul Teh­nologic Oltchim, CN „Alexandru Lahovari”.

Posting....