La începutul lunii viitoare, Licitație pentru sala de sport de la „Antim Ivireanu”


La începutul lunii viitoare, mai precis în data de 4 martie, are loc licitația privind proiectarea și execuția pentru obiectivul de investiții „Sală de sport școlară la Liceul sanitar Antim Ivireanu – utilități și sistematizare”. Valoarea totală a licitației este de 839.416 lei, iar data limită de depunere a ofertelor este 4 martie. Mai trebuie spus că firmele interesate trebuie să aibă în vedere codul CPV 45222000-9 – Lucrări de construcţii pentru lucrări publice, altele decât podurile, puţurile şi pasajele subterane.