La Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea, ERASMUS + schimbă vieți, deschide minți…


În perioada 8-11 decembrie, Colegiul Energetic a fost gazda reuniunii transnaționale din cadrul parteneriatului strategic în domeniul școlar – KA2, prin proiectul „In A Far Away Land: Refugee Children” – Undeva departe: Copiii refugiați (2016-1-TR01-KA219-033904_2). La activitățile desfășurate au participat 16 profesori din școlile partenere: TURCIA (coordonatorii proiectului), PORTUGALIA, ITALIA, GRECIA.
Scopul proiectului are în vedere promovarea participării la o viață democratică în Europa, astfel elevii devenind actorii principali căci ei sunt viitorii cetățeni activi ai continentului. Tema proiectului, una de actualitate, a prilejuit invitaților posibilitatea de a dezbate această problematică spinoasă plecând și de la informațiile oferite în deschiderea evenimentului de către domnul Florin Epure director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea.
Partenerii Colegiului Energetic, alături de gazde, au stabilit principalele direcții de desfășurare a activităților, calen­darul mobilităților precum și cele mai optime modalități de comunicare. Ospitalitatea româ­nească a fost evidențiată de elevii clasei a XII-a G, coordonați de prof. Mihaela Udrea, care i-au primit pe invitați cu tradiționala pâine și sare, explicându-le și semnificațiile simbolice ale acesteia. Colindele au fost răsplătite cu aplauze și cu alte colinde, cântate în limbile greacă, italiană și portugheză.
Activitățile proiectului, desfă­șu­rate la Colegiul Energetic și la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” (unde profesorii Oana Bădoiu și Ovidiu Tănase au prezentat materiale extrem de interesante), au fost urmate de un concert susținut de elevii Liceului de Artă „Victor Giuleanu”. Sâmbătă, pe 10 decembrie, cu toții am efectuat o vizită la Sibiu.
Astfel, întâlnirea transnațio­na­lă și-a atins obiectivele, activitățile desfășurându-se într-o atmosferă relaxantă, toți participanții bucu­rân­du-se de timpul petrecut îm­pre­ună și de informațiile împăr­tășite.

Câteva date despre proiectele europene ale Colegiului Energetic

Proiectele ERASMUS +, patru la număr, care se desfășoară în Colegiul Energetic („Platformă de învăţare: Posibilităţi de îmbună­tă­ţire a competenţelor antrepreno­ri­ale în rândul tinerilor”(2015-2018), număr de referinţă: 2015-1-LV01-KA219-013417_3, alături de școli din Letonia, Spania, Turcia și Croația. – parteneriat strategic (Acţiunea Cheie 2) – coordonator prof. Codruţa Elena Ţenea; „Prezent pentru viitor: protejarea unui spaţiu natural în regiunile noastre turistice” (2016-2018), Număr de referinţă: 2016-1FR01-KA219-024036_3, alături de şcoli din Franţa – coordonator, Germania, Turcia, Polonia. – parteneriat strategic (Acţiunea Cheie 2) – coordonator, prof. Ana-Maria Udrescu; „Undeva departe: Copiii refugiaţi” (2016-2018), Număr de referinţă 2016-1-TR01-KA219-033904_2 alături de şcoli din Turcia, Portugalia, Italia şi Grecia. – parteneriat strategic (Acţiunea Cheie 2) – coordonator prof. Codruţa Elena Ţenea; „Formare specifică urmărind energiile regenerabile şi dezvoltarea durabilă” (2016-2017), Număr de referinţă: 2016-1-FR01-KA102-022859,– parteneriat de mobilităţi (Acţiunea cheie 1) – coordonator prof. Codruţa Elena Ţenea) nu sunt singurele colaborări internaționale ale elevilor și profesorilor insti­tu­ției de învățământ vâlcene.

 • „Moș Crăciun Global” a ajuns și în Vâlcea

  Colegiul Energetic s-a implicat și în Proiectul „Moș Crăciun Global”, implementat în pe­ri­oada 16 septembrie – 16 de­cem­brie 2016 de către Asociația pentru dezvoltare rurală durabilă și conservarea tradițiilor.
  Desfășurarea acestui proiect a presupus mai multe activități simultane:
  • campanie de informare – elevii claselor a IX-a G, a X-a G (profilul „Protecția mediului”) au împărțit pliante informative despre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și combaterea sărăciei, eliminarea rasismului și xeno­fobiei;
  • parteneriat on-line între Colegiul Energetic și Liceul „28 Nëntori”, din orașul Shkodër, Albania;
  • campania „Și tu poți fi Moș Crăciun” – a constat în strângerea cadourilor de Crăciun pentru copii din Albania și Bosnia&Herzegovina.
  Proiectul „Moș Crăciun Global” este co-finanțat de Uniunea Europeană printr-o schemă de granturi ce face parte dintr-un proiect mai amplu, LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness (Autorități locale ca motoare ale educației pentru dezvoltare și creștere a conștientizării privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene) implementat de ALDA – Asociația Europeană pentru Democrație Locală, în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017.
  Experienţa dobândită ca urmare a unor astfel de partene­riate este de o valoare neprețuită în dezvoltarea individuală a fiecă­rui tânăr. Totodată, schimbul de experienţă al profesorilor contri­bu­ie la crearea unui spaţiu european integrat al învăţământului preu­ni­ver­sitar şi la reducerea obstaco­lelor care există în calea mobilității profesionale în Europa.

Prof. dr. Ana-Maria UDRESCU
Prof. Codruța ȚENEA