Jumătate de milion de euro pentru arhitectura tradițională


Arhitectura tradițională (vernaculară) este sustenabilă economic, fiindcă angrenează economia locală în procesul de construire și susține turismul, astfel ca reabilitarea și restaurarea construcțiilor cu caracter tradițional a fost și va rămâne o preocupare constantă în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR). Restaurarea unui obiectiv ținând cont de specificul tradițional al imobilului ridică o serie de probleme tehnice a căror rezolvare necesită implicarea specialiștilor în restaurare, dar și o serie de costuri pe care proprietarii ar prefera să le evite. Acesta este unul din motivele pentru care multe lucrări de reabilitare din spațiul rural au eșuat și tot din acest motiv, atât în cadrul PNDR 2007-2013, dar mai ales în PNDR 2014-1020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a promovat proiecte menite să asigure fondurile necesare pentru restaurarea clădirilor monument din grupa B. În acest sens, se află în lucru Sub-măsura 7.6. „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, potrivit datelor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. Aceasta va oferi sprijin financiar pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, inclusiv așezăminte monahale.  Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Sprijinirea conservării patrimoniului local și a tradițiilor are drept scop încurajarea activităților de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale, contribuind la atractivitatea zonelor rurale. În cadrul sub-măsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural imobil de interes local (clasa B) și pentru restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale. Beneficiarii acestei sub-măsuri sunt comunele sau asociațiile acestora – ONG-uri, unități de cult, persoane fizice autorizate și societăți comerciale ce dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de clasă B, de utilitate publică. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit, și nu va depăși 500.000 de euro. Pentru proiectele generatoare de profit, sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi de 85% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 de euro.