Joi, la filarmonică: Consilierii locali APROBĂ PREȚURILE DE PRODUCERE, transport și distribuție pentru energia termică


Pe 30 septembrie 2021, cu începere de la ora 11.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Ședința care se va desfășura în Sala «Lahovari» a filarmonicii este una cu multe puncte de interes pe ordinea de zi. Printre cele 26 de puncte, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație.

Ordinea de zi a ședinței de joi

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2021.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2021.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Cămin pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2021.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2021.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice – bloc A4, str. Luceafărului nr. 2”.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuință individuală din lemn Râmnicu Vâlcea, str. Cloșca nr. 12B, județul Vâlcea”, inițiator Dirinea Germinia.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire locuințe colective D+P+3E+1R și funcțiuni complementare, împrejmuire între proprietăți pe strada Ion Creangă nr. 16A, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, inițiator: PAN-PAN CONSTRUCT SRL.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Imobil cu regim de înălțime Parter și funcțiunea de magazin retail; Construcții anexe; Amenajări exterioare în incinta; Accese auto și pietonale (sens giratoriu); Împrejmuire teren; Amplasare semnale publicitare; Rețele instalații în incintă și branșare la utilități, Alipire terenuri, Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, Pct. „Troianu – Lângă Blocuri”, inițiatori: Zinelli Daniel-Șerban, Grecu Ion și Grecu Gabriela pentru SC Lidl Romania SCS.
10.Proiect de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil-teren în vederea realizării unei creșe.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație.
12.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – Organizația Județeană Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr. 30354/2011 și nr. 38091/2013 încheiate cu Societatea Curierul AGC SRL.
14.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil teren.
15.Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil-teren ca bun de interes public local.
16.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil teren în suprafață de 92.80 m.p.
17.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 – „Lista zone verzi, parcuri și grădini publice” a Caietului de sarcini „Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice” – Anexa 3.1 la Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020.

Ce se dezbate în partea a doua a ședinței?

Printre punctele de pe ordinea de zi cu interes sporit (ce se vor dezbate în partea a doua a ședinței ordinare) se află și cel cu numărul 18, acolo unde aleșii râmnicenilor din Consiliul Local vor stabili măsurile pentru exploatarea stațiilor de reîncărcare mașini electrice de pe raza municipiului. Lista completă cu punctele care se află pe ordinea de zi în partea de final a ședinței este următoarea:
18.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea exploatării stațiilor de reîncărcare mașini electrice din Municipiul Râmnicu Vâlcea.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de partener la două proiecte derulate de Fundația The Institute și Asociația Ecotic.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”.
22.Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 2 – Învățământ particular din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2021 referitoare la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2021/2022.
23.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Teatrului Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea în dosarele civile nr. 25240/3/2021 și nr. 2373/90/2021.
24.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni.
25.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2021/2022.
26.Întrebări, interpelări și informări.
Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea