Joi dimineață, Ședință fulger cu tunete anunțate la Consiliul Județean


• legislativul vâlcean se adună pentru ordinara de aprilie cu rectificarea bugetară și investițiile în prima linie
În Joia Mare, consilierii județului sunt chemați pentru o ședință care are pe ordinea de zi următoarele 14 puncte.
Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt următoarele: aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 martie 2016, Informare privind activitatea desfășurată de Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul I 2016 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Proiect hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016 al Societății Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2016, al Societății Comerciale CETPREST S.R.L. Berbești, Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare anuale a Consiliului Județean Vâlcea, pentru anul 2016, la Fondul pentru Dezvoltare Regională, administrat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Proiect hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 19,44 mp, situat la etajul III, respectiv (biroul 68) în imobilul Centrul Militar Județean din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea, către Sindicatul Funcționarilor Publici și al Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 23 din 29 ianuarie 2016, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect hotărâre privind modificarea art.4 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.205/ 2015, precum și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2016, Notă privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Florescu Ioan, membru al Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, împotriva prevederilor art. 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016, referitoare la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2016, Proiect de hotărâre privind numirea lui Ion Bobe în funcția contractuală de conducere Șef Serviciu Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar, pentru o perioadă de trei luni, a funcției publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, de către Lucia Camelia Florea.

Posting....