Joi dimineață, Consiliul Județean Vâlcea împarte bani din TVA pentru drumuri


• Câineni, Diculești, Mălaia, Tetoiu, Băile Olănești, Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea și Drăgășani n-au mai prins lista unde tronează Stoilești cu „incredibila” sumă de 25 mii lei;
• O treime dintre localități primesc sub 10 mii lei. Făurești și Titești sunt codașele, fiecare cu câte 2.000 lei, acestea fiind urmate de Berbești și Voicești cu câte 3.000 lei.
Aleșii județului au ședință, joi dimineață, în ultima zi a lunii septembrie, pentru a dezbate și vota următoarea ordine de zi: • Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din 13 septembrie 2021, • Proiect de hotărâre privind repartizarea din bugetul Județului Vâlcea a sumei de 31,0 mii lei comunei Bujoreni, în vederea derulării Programului pentru școli al României, în semestrul I al anului școlar 2021-2022, • Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2021, • Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2021; • Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Râmnicu Vâlcea (CCdz Râmnicu Vâlcea), prin reorganizarea Centrului de Criză și Respite Care Băbeni, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Vâlcea, cu capacitate de 35 de locuri (situat în Râmnicu Vâlcea, strada Liviu Rebreanu, nr. 2); • Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilului „Vila Oltul” – Clinică de Recuperare Medicală Balneologică, situat în orașul Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 728, și darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea; • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc curte interioară spital – Spitalul de Psihiatrie Drăgoești”, • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești; • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

CJ Vâlcea își desemnează reprezentanții în mai multe comisii

Ședința de joi se continuă cu următoarele puncte: • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni; • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni; • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor – Râmnicu Vâlcea; • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Profesionale Speciale Bistrița; • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Bistrița; • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea; • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea; • Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul promovare și dezvoltare a turismului local; • Diverse.