IȘJ i-a oferit răspuns elevului care a sesizat redacția noastră


Recent, un fost elev al Liceului Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea a sesizat redacția noastră cu privire la faptul că unitatea de învățământ nu i-ar fi răspuns și i-ar fi clasat, în luna octombrie a anului 2018, o cerere pe care o depusese la secretariat. Din câte se pare, la acel moment, conducerea liceului amintit ar fi clasat cererea fostului elev, prin care se solicita eliberarea unei copii xerox după o cerere depusă în luna februarie a anului 2018, apreciind că elevul mai adresase aceeași solicitare prin alte cereri pe care le depusese în anul 2018. Între timp, elevul s-a adresat Inspectoratului Școlar Vâlcea cu o sesizare. De la IȘJ Vâlcea, printr-un răspuns (nr. 689/12.03.2019) semnat de inspector școlar general prof. Andra Bică și inspector școlar prof. Adriana Tăbăcuțu, fostul elev a primit lămuriri cu privire la subiectul reclamat – care fusese adus și în atenția redacției noastre –, precum și copia cererii xerox (cu avizul «conform cu originalul») pe care o solicitase.

Ce susține fostul elev?

Din documentele pe care fostul elev le-a înaintat redacției noastre, spre corecta informare a opiniei publice pe marginea acestui subiect, extragem următoarele:
„În data de 16.10.2018 am depus o cerere la secretariatul Liceului Tehnologic „Ferdinand I”, Râmnicu Vâlcea, având nr. 1976 prin care am cerut aprobarea unei copii xerox după cererea cu nr. 314/20.02.2018, în care am cerut să aflu câte absențe am pe semestrul I și cât am media la purtare pe semestrul I. Conducerea Liceului „Ferdinand I” mi-a clasat cererea cu nr. 1976/16.10.2018 prin art. 10 din OG nr. 27/2002, deoarece susține că mi s-a răspuns prin adresele cu nr. 87 din 23.01.2018, nr. 314 din 20.02.2018, nr. 1212 din 21.06.2018, nr. 739 din 20.09.2018.
Menționez faptul că eu cred că această cerere nu trebuia clasată, deoarece:
• adresa cu nr. 87 din 23.01.2018 este un preaviz de exmatriculare, în care scria că am acumulat 20 de absențe nemotivate;
• adresa cu nr. 314 din 20.02.2018 este o cerere pe care eu am depus-o la secretariatul Liceului Tehnologic „Ferdinand I” prin care am cerut să aflu în scris câte absențe am pe semestrul I și cât am media la purtare pe semestrul I;
• adresa cu nr. 1212 din 21.06.2018 a fost ridicată de mine pe data de 21.06.2018, dar conducerea Liceului Tehnologic „Ferdinand I” avea adresa cu nr. 1212/19.06.2018 pentru mine. În adresa cu nr. 1212 scria că eu am media 10 la purtare, că am 15 absențe pe semestrul al II-lea și că am media anuală 7.
• adresa cu nr. 739 din 20.09.2018 nu mi-a fost trimisă mie.”
Fostul elev ne-a informat în scris că, din partea Liceului Tehnologic „Ferdinand I”, a primit o adresă cu nr. 1739/20.09.2018 în care erau specificate următoarele: „În data de 25.01.2018 ați depus o cerere cu nr. 101/25.01.2018 prin care ați solicitat motivarea absențelor pe data de 15.01.2018 și pe data de 19.01.2018, pe motivul probleme în familie. D-na dirigintă v-a motivat absențele din zilele respective. În data de 20.02.2018 ați depus o cerere cu nr. 314 prin care solicitați să vi se comunice în scris media la purtare pe semestrul I. Pe loc vi s-a scris pe cerere nota la purtare 10 (zece) sub semnătura directorului și ștampila școlii și vi s-a dat o copie a acesteia. În ceea ce privește nr. De absențe, d-na dirigintă v-a eliberat anticipat adresa cu nr. 87/23.01.2018 prin care vi se comunică nr. de absențe nemotivate la data respectivă (24, 25 au fost zile de sâmbătă și duminică). Pe adresa respectivă ați scris că ați primit un exemplar.”
De asemenea, fostul elev ne-a mai precizat în scris: „Eu am primit o adresă cu nr. 87/23.01.2018 în care scria că am acumulat 20 de absențe nemotivate și pentru această adresă am scris că am primit un exemplar. Precizez faptul că adresa mai-sus menționată, cu nr. 87/23.01.2018, era un preaviz de exmatriculare. Doresc să menționez faptul că nu mi s-a părut normal ca Liceul Tehnologic „Ferdinand I” să-mi claseze cererea cu nr. 1976/16.10.2018 prin art. 10 din OG nr. 27/2002 prin care am solicitat să mi se aprobe eliberarea unei copii xerox după cererea cu nr. 314/20.02.2018 pe care am depus-o la secretariatul liceului, în care am cerut să aflu în scris câte absențe am pe semestrul I și cât am media la purtare pe semestrul I și, din aceste motive, m-am adresat conducerii IȘJ Vâlcea cu o petiție având nr. 689/12.02.2019, în care am specificat situația”.

Ce răspuns a oferit IȘJ Vâlcea?

Cu privire la această problemă, fostul elev ne-a pus la dispoziție, în copie, răspunsul integral pe care l-a primit de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, la care am făcut referire mai sus:
„Având în vedere solicitarea dumneavoastră înregistrată la IȘJ Vâlcea cu nr. 689/12.02.2019, prin care ne aduceți la cunoștință aspecte referitoare la modul de soluționare a cererii cu nr. 1976/16.10.2018 adresată Liceului Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea vă aducem la cunoștință următoarele:
Prin adresa înregistrată la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea cu nr. 1976/16.10.2018 ați solicitat, cităm, următoarele: «Prin prezenta cerere vă rog să-mi aprobați eliberarea unei copii xerox după cererea pe care am depus-o la secretariatul Liceului Tehnologic „Ferdinand I” cu nr. 314/20.02.2018, în care am cerut să aflu în scris câte absențe am pe semestrul I și cât am media la purtare pe semestrul I.»
Din cerere reiese în mod evident că ați solicitat eliberarea unei copii xerox a cererii înregistrate cu nr. 314/20.02.2018.
Analizând cererea dumneavoastră cu nr. 1976/16.10.2018, unitatea de învățământ a apreciat că solicitați nu doar o copie a adresei cu nr. 314/20.02.2018, ci și un răspuns la sesizările menționate în această adresă, drept pentru care a clasat-o, apreciind că la aceste solicitări vi s-a răspuns prin adresele menționate în răspunsul cu nr. 2157/08.11.2018.
În adresa cu nr. 2157/08.11.2018 apare o eroare de dactilografie astfel apare Adresa nr. 739/20.09.2018 în loc de Adresa nr. 1739/20.09.2018, pe care dumneavoastră menționați că ați primit-o.
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a solicitat Liceului Tehnologic „Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea o copie xerox, certificată conform cu originalul, a cererii dumneavoastră cu nr. 314/20.02.2018, pe care o atașăm prezentei adrese.”

Punctul de vedere al conducerii Liceului Tehnologic „Ferdinand I”

Pe marginea acestui subiect, am solicitat un punct de vedere din partea conducerii liceului amintit. Directoarea Mădălina Ochia ne-a declarat următoarele: „Cunosc situația fostului elev al liceului nostru, la care faceți referire. El a adresat mai multe cereri secretariatului nostru. Recent, am avut un control neanunțat de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea cu privire la cele sesizate de el. Au fost verificate documente, fiind chestionați inclusiv profesorii. Sunt de părere că instituția noastră a respectat regulamentele școlare și prevederile regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Sigur, orice este până la urmă perfectibil, iar Inspectoratul Școlar este în măsură să tragă concluziile.”

Concluzii

În încheierea acestui material de presă, ținem să amintim că apreciem implicarea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea spre justa soluționare a acestui caz pe care fostul elev l-a adus în atenția redacției noastre. Noi, ca și instituție de presă, nu suntem în măsură să emitem judecăți de valoare cu privire la aceste divergențe (dacă vreuna dintre părți ar avea sau nu dreptate!); divergențe pe care, de altfel, apreciem că IȘJ Vâlcea le-a soluționat deja, fostul elev primind un răspuns cât se poate de pertinent și copia xerox solicitată. De asemenea, adresăm mulțumiri directoarei Mădălina Ochia de la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” pentru deschiderea de care a dat dovadă în acest caz și pentru prezentarea unui punct de vedere.
*Notă: Punctul de vedere al IȘJ Vâlcea pe marginea acestui subiect este redat integral din răspunsul care i-a fost trimis fostului elev și pe care tânărul ni l-a pus la dispoziție în copie (copie care rămâne în posesia redacției noastre și care nu ridică niciun semn de întrebare în privința autenticității). De aceea, considerăm că nu mai este necesar să solicităm un alt punct de vedere al IȘJ Vâlcea pe marginea acestui subiect. În măsura în care IȘJ Vâlcea consideră că ar mai avea de făcut clarificări referitoare la această situație, reprezentanții instituției școlare pot adresa redacției noastre o solicitare scrisă de publicare!