„Investiţiile prin PNDL au primit finanţare bună”


• declară vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe Păsat

Demersurile vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, Gheor­ghe Păsat, pentru urgen­tarea aprobării listei obiectivelor de investiţii din Programul naţional de dezvoltare locală 2015 (PNL) au avut succes. În sensul acesta, Ministe­rul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a emis Ordinul nr.826/28.04.2015 con­form căruia unităţilor adminis­trativ teritoriale din judeţ le-a fost alocată suma de 22.078.035 lei necesară continuă­rii sau finalizării lucrărilor de infrastructură, Vâlcea aflându-se pe o poziţie foarte bună atât din punct de vedere al celeri­tăţii transmiterii Ordinului, cât şi al cuantumului sumei. Astfel, în data de 8 mai, Gheorghe Păsat a invitat reprezentanţii primăriilor la sediul Con­si­liului Judeţean Vâlcea, tot în cursul aceleiaşi zile sem­nându-se toate contractele de finanţare a obiecti­ve­lor de investiţii, acestea fiind acum înregistrate la MDRP.