Introducerea gazelor, o prioritate pentru administraţia din Budeşti


Aşa cum am mai informat, administraţia din Budeşti a de­pus, anul trecut, la Ministerul Ener­giei studiile de fezabilitate pen­tru introducerea gazelor în loca­litate. „Ne-am ocupat de do­cu­mentaţie, am obţinut toate avizele şi acordurile, apoi am depus-o la Bucureşti. Mai de­par­te, Ministerul Energiei se ocupă de licitaţie, de desemnarea com­pa­niei specializată pentru astfel de obiective. Cei de la minister ne-au promis că se vor mişca repede şi că, anul acesta, se va începe investiţia. Noi avem deja la Budeşti investitori care au ne­voie de gaze, ca şi populaţia, deci este o problemă care tre­buie rezolvată fără întârziere. În afară de cetăţenii comunei, avem Faurecia care vrea să se branşeze la gaze, La Provincia, de la Barza, Don Pedro, care are două secţii la noi şi aproximativ 300 de angajaţi, Trustul 3, Alex Construct, As Trans, Kynita şi alte firme. Staţia de reglare a pre­siunii va fi în spatele primă­riei, aproape de conducta magis­trală a TRANSGAZ-ului, care tra­versează comuna Budeşti”, declară viceprimarul Ionel Vlă­du­lescu. Acesta a mai spus că, în curând, o echipă de specialişti va veni la Budeşti pentru a face studii de impact, iar localnicii vor fi întrebaţi dacă doresc să bene­ficieze de alimentare cu gaze. „Este important ca oamenii să răspundă afirmativ. Cu cât sunt mai mulţi localnici care doresc să beneficieze de gaze, cu atât este mai bine”, a conchis Vlădulescu.

Continuă lucrările edilitare la Slătioara
Imediat după preluarea man­datului de primar, Sorin Rom­cescu a finalizat lucrările la un proiect de mare anvergură pentru comuna Slătioara. Acesta a constat în cinci componente: sistem de canalizare pe 20,5 kilometri, asfaltarea a 6,3 kilo­metri de drumuri, extinderea cu 2 kilometri a reţelei de apă, construirea unui cămin de bă­trâni şi achiziţionarea unei scene mobile pentru organizarea de spectacole. „Acum, avem în de­ru­lare un proiect pentru extin­derea canalizării în satele Milos­tea şi Goruneşti, pe Ordonanţa 28. În satul Milostea, s-a realizat deja această lucrare. Urmează ca, începând din primăvară, să demarăm lucrările şi în satul Goruneşti”, a declarat primarul Romcescu.