Intabularea gratuită, blocată, din nou, de politicieni


• proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere, aviz negativ de la Comisia pentru agricultură

Camera Deputaților este for decizional pentru proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere, proiect adoptat deja de Senat, dar care nu a primit aviz favorabil de la Comisia pentru agricultură de la Camera Deputaților și de la Guvern, deoarece reglementările din proiectul de lege se regăsesc și în Legea nr.120/2015 și Hotărârea de Guvern nr. 294/2015. Astfel, proiectul prevede că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară coordonează activitatea sistematică de intabulare a terenurilor agricole și forestiere. De asemenea, în proiect se precizează că proprietarii nu vor suporta niciun cost, taxă sau cheltuială, indiferent de natura lor, aferente activității reglementate de prezenta lege. Activitatea de intabulare ar urma să se realizeze sistematic, pe unități administrativ-teritoriale. Activitățile de identificare, măsurare și pregătire a documentației necesare înscrierii în cartea funciară sunt realizate de către experți independenți, persoane fizice sau juridice. Pentru o unitate administrativ-teritorială se încheie un singur contract, cu un expert sau un consorțiu de experți. Sumele necesare achitării onorarilor acestor experți se vor asigura din fonduri europene, în primul rând, putând fi suplimentate cu fonduri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
După cum vă anunțam în edițiile anterioare, Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015. Programul are ca obiectiv central înregistrarea gratuită, până în anul 2023, a tuturor imobilelor din România (terenurile şi clădirile, inclusiv apartamentele) în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. La nivel național, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a încheiat acordurile-cadru pentru primele 63 de localităţi. În judeţul Vâlcea, din luna mai, vor beneficia de acest program localităţile Diculeşti, Făureşti, Valea Mare şi Fârtăţești.