„Inovativ în management şi antreprenoriat prin formare de competenţe”


• proiect de 2,6 milioane lei derulat în Vâlcea
Vinerea trecută, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, a avut loc lansarea oficială a unui nou proiect European de formare profesională, care se va întinde pe următoarele 13 luni şi a cărui valoare este de 2.658.190,08 lei.
Potrivit conducerii Fundaţiei Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, obiectivul general al proiectului constă în creșterea cu 505 a numărului de angajați din regiunea SVO care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, și cu 55 a numărului de IMM-uri sprijinite care își desfășoară activitatea/intenționează să își adapteze activitatea în unul din sectoarele economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea gradului de conștientizare a angajaților și în consecință a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajaților și în consecință a angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior; sprijinirea a 465 de persoane care asigură managementul strategic în companii/ antreprenori prin dezvoltarea competențelor lor, în scopul îmbunătățirii nivelului lor de calificare și facilitării adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor prioritare; Sprijinirea a 40 de persoane din departamentul de resurse umane prin dezvoltarea competențelor de gestionare a resurselor umane, în scopul îmbunătățirii nivelului lor de calificare și facilitării adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor prioritare; sprijinirea a 55 de IMM-uri din regiunea SVO care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, prin introducerea în cadrul acestora de sisteme, instrumente, metode, practici etc. standarde de management al resurselor umane/ condiții de lucru îmbunătățite.

Activități/ Oportunități pentru persoanele interesate

Organizarea şi derularea de programe de formare profesională pentru 465 manageri şi formarea profesională continuă în ocupația „Competențe antreprenoriale” a 465 de persoane pentru dezvoltarea competențelor lor, în scopul creșterii performanțelor în plan profesional și îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale ale participanților. La finalizarea cursului, toți participanții vor primi diplomele acreditate ANC, care sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale şi de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale.
• Durata curs: 7 zile – 6 ore/zi.
Organizarea și derularea a două activități de tip „seminarii” pentru 140 dintre persoanele care au finalizat cursurile de formare profesională. Scopul acțiunilor va fi de a aduce un plus de valoare la cunoștințele profesionale dobândite de aceștia în urma formării.
• Durată seminar: 2 zile
Organizarea şi derularea de programe de formare profesională pentru 40 de angajaţi din departamentele de resurse umane
Aceste cursuri au ca scop asigurarea cursanților (angajați care lucrează în departamentul de Resurse Umane) cunoștințele și competențele practice absolut necesare pentru îmbunătățirea permanentă a activităților profesionale a acestora în întreprinderile angajatoare.
• Sprijin acordat întreprinderilor în elaborarea/revizuirea/adaptarea planificării strategice pe termen lung
Prin această activitate, vor fi sprijinite 10 IMM-uri din regiune care își desfășoară activitatea sau intenționează să își desfășoare activitatea în sectoare economice cu potențial competitiv identificare conform SNC sau în domenii de specializare inteligentă conform SNCDI. Sprijinul acordat acestor IMM-uri va consta în elaborarea/revizuirea/adaptarea planificării strategice pe termen lung a acestora.

Grup țintă/ Cine poate participa?

Vor fi selectate 505 persoane care fac parte următoarele categorii: Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.): 265 persoane.
Angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane: 40 persoane.
Antreprenori (au calitatea de asociați și administratori în cadrul companiei) și care își gestionează propriile afaceri: 200 persoane.
Din perspectiva geografică, toate categoriile de grup țintă menționate își desfășoară activitatea în regiunea de implementare a proiectului, respectiv Sud-Vest Oltenia.

Rezultate așteptate

Trei campanii de conștientizare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională continuă derulate; 505 persoane identificate și selectate pentru includerea în grup țintă; minim 55 de IMM-uri care activează sau intenționează să își adapteze activitatea la unul din sectoarele prioritare identificate și selectate ca IMM ce urmează a fi sprijinite; 465 persoane care asigură managementul strategic în companii/ antreprenori participante la cursul de „Competențe antreprenoriale”; 140 persoane care asigură management strategic în companii/antreprenori participante la seminarii; 40 de persoane din departamentul de resurse umane participante la unul din cursurile în ocupațiile „Manager resurse umane” sau „Inspector resurse umane”; 10 planificări strategice pe termen lung elaborate/revizuite/adaptate pentru IMM-urile din regiunea Sud-Vest Oltenia care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice prioritare.