Infracționalitatea din Vâlcea, în scădere


La ceas de bilanț, pentru 2017, polițiștii vâlceni au înregistrat scăderi semnificative la unele capitole. Astfel, infracționalitatea sesizată a scăzut cu 2,91%, diminuându-se pentru al-7-lea an consecutiv, înregistrând în anul 2017 cea mai mică valoare, trendul fiind în descreștere din anul 2011. De asemenea, se înregistrează o scădere a numărului de infracțiuni de natură economico – financiară cu 17,60% şi a celor judiciare cu 3,28%. Din totalul infracțiunilor sesizate, 56,98% au fost comise în mediul urban şi 43,02% în mediul rural.
Procente au înregistrat următoarele genuri de infracțiuni: furtul – 26,77%, lovirea sau alte violențe – 18,85% şi distrugerea – 8,27%. În ceea ce privește numărul tâlhăriilor sesizate, Inspectoratul înregistrează scăderi față de aceeași perioadă a anului trecut cu 10%.

Mai puține infracțiuni contra patrimoniului
Referitor la infracțiunile contra patrimoniului, se observă o scădere cu 2,09 %, față de anul 2016, fiind cea mai mică valoare din ultimii șase ani, iar în ceea ce privește furturile înregistrăm o scădere cu 2,18%. Pe genuri de infracțiuni, există scăderi la furturile de componente din exteriorul auto ( -26,42%), la furturile din curți, gospodării, anexe gospodărești ( – 16,10%), la furturile din societăți comerciale (-5,60%), la furturilor de pe rafturi (-3,72%), iar la furturile de animale şi păsări şi la cele de produse agricole de pe câmp, în perioada analizată au fost înregistrate, de asemenea scăderi, cu 30,56% ( la furturile de păsări, cu 30,30 % la furturile de produse agricole de pe câmp şi cu 11,76% la furturile de animale).

Cu 23% mai puține fapte penale în școli

Pentru prevenirea şi monitorizarea atentă a infracționalității în școli, au fost desfășurate acțiuni, patrulări în zona adiacentă unităților de învățământ, precum şi ședințe cu caracter informativ-preventiv la care au participat elevi, dar şi cadre didactice. Aceste activități s-au desfășurat în conformitate cu Planul Teritorial Comun de Acţiune.
Semnificativă este scăderea cu 23,21% față de perioada similară a anului 2016 a faptelor penale sesizate în unitățile de învățământ sau proximitatea acestora.

Posting....