Începe campania!


• până în dimineața zilei de 4 iunie, România va fi „asediată” de politicieni

Campania electorală care începe azi, cu 30 de zile înaintea alegerilor, se va încheia pe 4 iunie, ora 7.00. Mai trebuie spus că, în data de 5 iunie, votul va începe la ora 7.00 și se va încheia la ora 21.00.
După cum probabil știți, legea privind finanţarea activităţii partide­lor politice şi a campaniilor electo­rale a suferit modificări serioase, astfel că următoarele 30 de zile nu vor mai fi sufocante pentru cetă­țeanul de rând. Astfel, Parlamentul a prevăzut că în campanie pot fi utilizate numai anumite tipuri de materiale de propagandă electo­rală: afişe electorale cu dimen­siunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj; materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală; publicitate în presa scrisă; materiale de propagandă electorală online; broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.
Pentru alegerile locale din 5 iunie este prevăzut un buget na­țional de 350.663.000 lei, fonduri asigurate de la bugetul de stat. În această sumă sunt incluse și fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție, ale birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale aparatului tehnic auxiliar al acestora. Un element de noutate a fost adus prin introdu­cerea operatorilor de calculator în secțiile de votare ale căror indem­nizații sunt asigurate de la bugetul de stat.