Începând cu data de 01 aprilie 2022, s-au dublat fondurile pentru toți medicii stomatologi aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea


De serviciile medicale de medicină dentară din pachetul de bază beneficiază următoarele categorii de asigurați:

  • copii 0-18 ani + tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, pentru care CAS VÂLCEA decontează 100% din tarifele aferente serviciilor de medicină dentară
  • asigurați peste 18 ani, pentru care CAS VÂLCEA decontează între 60%-100% din tarifele aferente serviciilor de medicină dentară
  • persoane beneficiari legi speciale, pentru care CAS VÂLCEA decontează 100% din tarifele aferente serviciilor de medicină dentară

De asemenea, sunt suportate prin CAS VÂLCEA și o serie de servicii medicale de medicină dentară acordate în caz de urgență persoanelor neasigurate beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale.

Lista serviciilor medicale de medicină dentară decontate prin CAS VÂLCEA, tarifele aferente și procentele de compensare, pot fi accesate la adresa http://www.casan.ro/casvl/media/pageFiles/Ordinul%20nr.%201068-627_2021.pdf, pagina 154.

Lista medicilor stomatologi aflați în relație contractuală cu instituția noastră, adresele de contact și valorile de contract alocate, pot fi accesate la adresa http://www.casan.ro/casvl/category/asistenta-medicala-dentara.html.

  • Material realizat cu sprijinul CAS Vâlcea