Încă respirăm un aer nepoluat


• în județul nostru, nu s-au depășit valorile limită la nici unul dintre indicatorii monitorizați
Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a finalizat Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2017, în județul Vâlcea. Din monitorizarea realizată, rezultă că la nivelul județului Vâlcea nu s-au depășit valorile limită și/sau ținta pentru protecția sănătății umane, reglementate prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la nici unul din indicatorii monitorizați. Poluanții atmosferici monitorizați prin intermediul celor două stații automate VL1 – stație de fond urban, amplasată la Grădina Zoologică Râmnicu Vâlcea și VL2 – stație industrială, amplasată pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea (care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului) sunt SO2 (dioxidul de sulf), NO2 (dioxidul de azot), NOx, CO (monoxidul de carbon), O3 (ozon), PM10 (particule în suspensie) și BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, xilen).

Puteți afla care este calitatea aerului din județul nostru, în timp real, pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului

Deși au au fost înregistrate depășiri la indicatorii ozon și pulberi în suspensie, acestea se încadrează în numărul de depășiri admise conform legislației în vigoare, adică Legea nr. 104/2011. De aceste depășiri sunt răspunzătoare emisiile provenite de pe platforma chimică, de la centralele termoelectrice care utilizează combustibil solid, șantierele de construcții, din traficul rutier etc.
Situația calității aerului la nivelul județului Vâlcea se află postată zilnic pe site-ul agenției apmvl.anpm.ro, în buletinele de informare a publicului și pe site-ul calitateaer.ro.
Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Alin Voicescu (foto), directorul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.