În primele trei luni ale anului, 3.000 de vâlceni și-au găsit locuri de muncă


În cursul acestui an, AJOFM Vâlcea a desfășurat programe și măsuri pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui job, din județ, iar pentru o parte din șomerii încadrați s-a acordat stimulente financiare.
Potrivit datelor furnizate de către directorul AJOFM Vâlcea, Ion Marius Năfliu, până la 14 iulie, s-au încadrat în muncă 3.082 șomeri, din care 676 locuri de muncă și/sau persoane au fost subvenționate din bugetul asigurărilor sociale de șomaj. Valoarea efortului financiar până la 14 iulie, incluzând subvenționarea persoanelor încadrate în anii 2016 și 2017, a fost de 1.256.261 lei.
Conform legii, firmele care încadrează șomeri înregistrați în baza de date a AJOFM Vâlcea pot beneficia de următoarele stimulente financiare:
• 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare șomer peste 45 ani;
• 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare șomer – persoană cu handicap;
• 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare șomer – întreținător unic al familiei monoparentale;
• 900 lei/lună până la pensionare, maxim 5 ani, pentru angajare șomer care mai are 5 ani până la pensie;
• 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare șomer de lungă durată;
• 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare șomer absolvent, orice formă de învățământ;
• 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare tânăr NEET-s;
• 250 lei/lună pe perioada vacantei, maxim 60 de zile, pentru angajare elev și/sau student pe perioada vacanței;
• 1.000 lei/lună timp de minim 1 an, maxim 3 ani, pentru angajare persoană marginalizată social, vârsta 16-26 ani;
• 50% din cuantumul indemnizației de șomaj/lună pe care ar fi luat-o persoana marginalizată social după încheierea contractului de solidaritate, pe o perioadă de maxim 2 ani, până la împlinirea vârstei de 26 de ani a șomerului;
• 1.350 lei/lună timp de 6 luni, pentru angajare șomer absolvent învățământ superior, conform studiilor, pe perioada de stagiu;
• 1.125 lei/lună pe perioada uceniciei, maxim 3 ani, pentru angajare șomer ucenic, minim 16 ani.

Stimulente financiare pentru șomerii angajați
Șomerii aflați în evidențele AJOFM Vâlcea care se încadrează în muncă beneficiază de următoarele stimulente financiare:
• completarea veniturilor salariale pentru șomerii indemnizați angajați, respectiv 30% din indemnizația de șomaj, lunar, până la expirarea perioadei de acordare a indemnizației;
• prima de încadrare acordată șomerilor, absolvenți de învățământ, care se angajează, respectiv 500 lei la angajare;
• prima de angajare acordată absolvenților de învățământ, șomeri indemnizați, după un an de la angajare, respectiv valoarea indemnizației de șomaj pe care ar fi încasat-o dacă nu se angajau;
• prima de activare pentru încadrarea în muncă a șomerilor neindemnizați, respectiv 500 lei la angajare;
• prima de mobilitate, pentru încadrarea șomerilor la peste 15 km de domiciliu/reședință aflat/ă în Planul Național de Mobilitate (cei care fac naveta), respectiv 0.5 lei/km/zi, lunar, timp de 1 an, maxim 55 lei/zi;
• prima de mobilitate pentru schimbarea domiciliului/reședinței șomerului în/din zonele cuprinse în Planul Național de Mobilitate, urmare a încadrării în muncă, respectiv minim 12.500 lei, maxim 15.500 lei;
• prima chirie pentru încadrarea în muncă a șomerilor la peste 50 km și schimbarea domiciliului/reședinței, respectiv 75% din cheltuielile de locuire, max. 900 lei lunar, timp de până la 3 ani.
Localitățile din județul Vâlcea care sunt cuprinse în Planul Național de Mobilitate sunt următoarele: Boișoara, Racovița, Stănești, Tetoiu, Vaideeni și Voicești.