În atenția absolvenților unităților educaționale: înregistrați-vă la AJOFM în termen de 60 de zile de la absolvirea școlii


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea oferă sprijin absolvenților care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la unitate, în vederea încadrării în muncă. Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale; actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie. Absolvenții înregistrați vor beneficia de servicii precum: informare și consiliere profesională, punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile și interesele lor; formare profesională – asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea în diferite meserii solicitate pe piața muncii. Absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la AJOFM Vâlcea, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei. Absolvenţii înregistrați la AJOFM Vâlcea, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării. Absolvenții care, în perioada în care primesc indemnizație de șomaj, se încadrează în muncă, într-0 localitate aflată la o distanță mai mare de 50 km de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării. Se acordă primă de instalare și absolvenților care, în perioada de șomaj, se angajează într-o altă localitate și sunt nevoiți să-și schimbe domiciliul. Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.