Harta interactivă a serviciilor publice municipale de utilitate publică


Institutul pentru Politici Publice (IPP) a lansat, recent, Harta interactivă a serviciilor publice municipale, prima platformă on-line independentă, cu acces liber la informații provenind din surse oficiale, prin care se compară costul accesului la servicii publice și performanța (reperul de calitate al serviciului) autorității locale în furnizarea serviciilor de salubritate, alimentare cu apă și canalizare, termoficare, iluminat public și transport urban.  Portalul http://new.ipp.ro/harta/ permite comparații între localități (datele fiind reflectate în clasamente naționale) și urmărește deopotrivă să stimuleze un management transparent al resurselor publice la nivelul decidenților locali (de multe ori un cost ridicat pentru un serviciu se justifică prin calitate sporită/investiții consistente și vizibile!) dar și un comportament civic corespunzător în comunitățile urbane. Reprezen­tativitatea informațiilor din aplicație este dată implicit de gradul de interes și de participare al celor care accesează informațiile, Harta serviciilor publice municipale oferindu-le posibilitatea să participe (prin transmiterea de mesaje, inclusiv fotografii despre modul în care este asigurat accesul la fiecare serviciu dintre cele menționate) la evaluarea managementului servi­ciilor și, în final, la stabilirea Celui mai performant municipiu, un cetățean dintre cei activi primind, simbolic, titlul de Cetățean – Campion al Implicării.  Monitorizând de peste 10 ani performanța în furnizarea serviciilor de utilități publice în toate marile comunități urbane din România, IPP consideră că implicarea cetățenilor în urmărirea motivelor care explică creșterile de prețuri în livrarea serviciilor publice și dobândirea de cunoștințe minimale pentru a evalua corespunzător creșterile de calitate/regresul în furnizarea acestor servicii, constituie condiții determinante pentru atingerea unui standard de viață optim, în plan local. Îndemnăm cetățenii să nu rămână indiferenți atunci când, în drum spre serviciu/școală/casă, văd o groapă în mijlocul drumului rămasă astfel de foarte mult timp, o țeavă spartă, o gură de canalizare fără capac, cabluri atârnând pe stâlpi sau orice alt aspect caracterizând un management defectuos al serviciilor publice susținut și din taxele și impozitele pe care le plătesc conștiincios. Cei care nu vor să rămână spectatori ai degradării orașului ne pot trimite, identificându-se cu adresa de email personală/cu profilul facebook, o fotografie și o scurtă descriere a situației întâlnite în comunitate, direct pe pagina web a Hărții interactive a serviciilor publice municipale. IPP se angajează să transmită cele mai des sesizate situații de nereguli în prestarea serviciilor publice locale direct către autoritățile locale responsabile.

Posting....